Liudas Mažylis: „Negalime pamiršti inovatyvių technologijų svarbos kovojant su klimato kaita“

2023-10-25 |

Europos Parlamento narys prof. Liudas Mažylis, Europos liaudies partijos (ELP) frakcijos narys, pademonstravo savo tvirtą įsipareigojimą plėtoti tvarią aplinkos politiką, dalyvaudamas itin svarbiuose balsavimuose per ENVI (Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto) susitikimą. Spalio 24 d. komitete vykstant galutiniams balsavimams buvo aptartos įvairios svarbios aplinkosaugos problemos ir sprendimai, kurie turės plačių pasekmių aplinkos ir visuomenės sveikatos ateičiai. Iš viso svarstyta 10 klausimų, o pataisos užėmė daugiau nei 1 000 puslapių – tai europarlamentaro kadencijos rekordas.

Vienas iš svarbių šios dienos diskusijų akcentų buvo pranešimo projekto dėl Atliekų pagrindų direktyvos tikslinės peržiūros, ypatingą dėmesį skiriant maisto ir tekstilės sektoriams, svarstymas. Liudas Mažylis, laikydamasis ELP frakcijos požiūrio, pabrėžė aplinkosaugos ir ekonominių sumetimų pusiausvyros svarbą. „Norime, kad Europa gamintų mažiau pakuočių atliekų. Tačiau alternatyvūs sprendimai turi būti perspektyvūs. Kaip ELP frakcija, norime rasti tinkamą visų šių skirtingų sprendimų pusiausvyrą. Vien pakuočių uždraudimas atliekų nesumažins. Mums taip pat reikia naujoviškų, visapusiškų atsinaujinančių ir perdirbtų pakuočių formatų, negalime pamiršti inovatyvių technologijų svarbos kovojant su klimato kaita. Jie neturėtų būti tiesiog uždrausti“, – pristatė L. Mažylis.

ENVI komitetas taip pat sprendė Europos vaistų agentūrai mokėtinų mokesčių ir rinkliavų klausimą. Šiame kontekste Liudas Mažylis palaikė ELP frakcijos poziciją, kurioje prioritetas – atsakingas finansų valdymas ir efektyvios reguliavimo priemonės, užtikrinančios vaistų saugumą ir prieinamumą. Europarlamentaras taip pat balsavo už tokias stipriai prie kovos su klimato kaita prisidėsiančias reguliavimo priemones, kaip didesnis reguliavimas substancijoms prisidedančioms prie ozono sluoksnio retėjimo bei fluorintų šiltnamio dujų reguliavimo direktyva, kuri turėtų sumažinti išmetamų CO2 dujų kiekį 300 mln. tonų iki 2050 m.

Liudas Mažylis taip pat palaikė ELP poziciją diskusijose dėl siūlomų pakeitimų Direktyvai dėl atliekų. Atsižvelgdamas į ELP frakcijos poziciją, jis aktyviai palaikė Komisijos pasiūlymą, pabrėždamas įrodymais pagrįsto sprendimų priėmimo svarbą. Komisijos pasiūlymu siekiama pratęsti veikliosios medžiagos glifosato patvirtinimą dar 10 metų. ELP frakcija tvirtai palaikė Komisiją, pabrėždama, kad šiuo klausimu reikia pasitikėti Europos maisto saugos tarnyba.

Politikas taip pat pasisakė už svarbų pasiūlymą sukurti Europos Sąjungos anglies šalinimo sertifikavimo sistemą. Pasiūlymu siekiama skatinti naujoviškas anglies šalinimo technologijas, anglies kaupimą gaminiuose ir tvarius anglies dioksido gamybos sprendimus, kartu prisidedant prie ES klimato, aplinkos ir nulinės taršos tikslų. „Klimato kaitos problema yra pasiekusi tokį lygmenį, jog negalime pasikliauti vien tik išmetamųjų teršalų mažinimu, reikia imtis ir anglies dioksido pašalinimo priemonių. Ši sistema yra įrankis, leidžiantis tai padaryti. Sertifikavimas padės pritraukti privačių investicijų į klimato kaitos projektus, taip padės mums pasiekti klimato kaitos mažinimo tikslus ir sustiprins Europos lyderystę klimato kaitos srityje“, – teigė L. Mažylis.

Kita svarbi diskusija buvo susijusi su pasiūlymu dėl griežtesnių CO₂ emisijų standartų naujoms sunkiosioms transporto priemonėms. Liudas Mažylis kartu su ELP frakcija balsavo prieš šiuos pasiūlymus, nes nors ELP frakcija nori ekologiškesnių sunkvežimių, tačiau taip svarbu pabrėžti, jog reikia išnaudoti visas naujų technologijų galimybes. „Norint sėkmingai formuoti transporto perėjimą, mums reikia visų mūsų turimų inovatyvių technologijų ir sąžiningos konkurencijos tarp geriausių pasiūlymų“, – pastebėjo europarlamentaras.

ELP frakcija griežtai priešinosi žaliųjų Europos Parlamente bandymams trukdyti sąžiningai konkurencijai dėl geriausių novatorių pasiūlymų. „Jei jiems pavyks įgyvendinti savo pasiūlymus, mes, pavyzdžiui, negalėsime naudoti anglies dvideginiui (CO2) neutralaus kuro sunkiosiose transporto priemonėse. Tai būtų praleista galimybė“, – teigė L. Mažylis.

Komitete priimto augalų apsaugos produktų reglamento L. Mažylis nepalaikė – „Dabartiniame globaliame kontekste, kuomet nuolatos girdime apie bado grėsmę trečiosiose pasaulio valstybėse, ne vieną šiuo metu vykstančią humanitarinę krizę ir grėsmę dar didesniam Artimųjų Rytų regiono destabilizavimui, kaip niekad svarbu sutelkti dėmesį į aprūpinimo maistu išsaugojimą ir netrukdyti maisto gamybai Lietuvoje ir visoje Europoje. Nors augalų apsaugos produktų mažinimas yra svarbus tikslas, jis turi būti vykdomas tvariai ir subalansuotai, atsižvelgiant į Lietuvos ūkininkų ir vartotojų interesus“, – savo pasirinkimą aiškino europarlamentaras, kartu su ELP frakcija balsavęs prieš šį  reglamentą.

Taip pat komitete vyko svarbios diskusijos dėl pakuotes ir pakuočių atliekas reglamentuojančių teisės aktų peržiūros. Siūlomomis priemonėmis siekiama padaryti pakuotes tvaresnes, mažinti atliekų kiekį, skatinti naudoti perdirbtas medžiagas. Liudas Mažylis pritarė šiems pokyčiams, pabrėždamas pramonės realijų derinimo su aplinkosaugos ambicijomis svarbą. Šios priemonės yra dalis platesnių pastangų sumažinti ES maisto sistemos poveikį aplinkai ir sušvelninti ekonominius nuostolius dėl klimato kaitos ir biologinės įvairovės nykimo.

Liudas Mažylis išreiškė pasiryžimą plėtoti šias reikšmingas aplinkos ir visuomenės sveikatos politikos kryptis, pabrėždamas būtinybę rasti pusiausvyrą tarp ekologijos ir ES ekonominės gerovės. ELP frakcijos įsipareigojimas priimti faktais pagrįstus sprendimus ir tvarius sprendimus atsiliepė visose diskusijose, o tai galiausiai prisidėjo prie ekologiškesnės Europos, su svarbiu akcentu jog priimti sprendimai būtų įgyvendinami ir neigiamai nepaveiktų Europos ūkininkų.

×