Liudas Mažylis: „Rusijos nusikaltimams prieš Ukrainos gamtą turi būti taikomas ekocido terminas“

2023-12-15 |

Šios savaitės Europos Parlamento (EP) plenarinėje sesijoje vyko debatai dėl Rusijos agresijos prieš Ukrainą pasekmių aplinkai ir atskaitomybės būtinybės. Aplinkos komitete dirbantis europarlamentaras prof. Liudas Mažylis savo pasisakymo metu akcentavo, kad, nepaisant tebevykdomo agresyvaus Rusijos karo, demokratinė Ukrainos valdžia apgalvotai ir nuoširdžiai ruošiasi deryboms dėl narystės Europos Sąjungoje.

„Ukraina ruošiasi perkelti europines aplinkosaugos teisės nuostatas į nacionalinę teisę“, – kalbėjo L. Mažylis ir pridūrė, kad vis dėl to Rusijos karo daroma žala aplinkai kasdien didėja. Pasak politiko, pačiu minimaliausiu vertinimu, ji jau sudaro 60 milijardų.

„Minų laukai, tarša dėl energetikos infrastruktūros naikinimo, pesticidų sandėlių griovimas, Kachovkos hidroelektrinės susprogdinimas ir niekaip neatitaisoma žala bioįvairovei, užterštas oras, vanduo, dirvožemis, o dar ir nuolat bauginanti branduolinių elektrinių avarijų grėsmė“, – Rusijos karo nusikaltimus ir didžiulio mąsto žalą gamtai įvardijo L. Mažylis pabrėždamas, kad neįmanoma greit suminėti vien žalos rūšių, o reikės rasti būdų ją atitaisyti.

Strasbūre europarlamentaras akcentavo, kad Rusijos daroma žala Ukrainos gamtai nėra „atsitiktinė“ karo pasekmė, o tyčinis nusikaltimas. „Rusija privalės atlyginti visą padarytą žalą, o jos veiksmams be kita ko, turi būti taikomas ekocido terminas“, – teigė L. Mažylis, kuris vienoje svarbiausių ES institucijų vis siekia atkreipti dėmesį į Rusijos nusikaltimus prieš gamtą. Birželio 15 d. Europos Parlamente taip pat priimta rezoliucija dėl tvaraus Ukrainos atstatymo ir integracijos į euroatlantinę bendruomenę. Ja europarlamentarai pasmerkė Rusijos įvykdytą Kachovkos užtvankos susprogdinimą, prilygindami jį karo nusikaltimui.

Debatuose taip pat dalyvavo ir ES užsienio politikos vadovas Josepas Borrellis. Jo teigimu, Ukraina yra pirmoji šalis istorijoje, nagrinėjanti nusikaltimus gamtai kaip karo nusikaltimus. Pasak J. Borrellio,  Ukrainos Generalinės prokuratūros duomenimis, iki šiol iš viso užregistruota 2500 aplinkai padarytos žalos incidentų. ES vyriausias įgaliotinis pristatė, kad ES nuolat remia Ukrainą siekiant registruoti ir išsiaiškinti karo nusikaltimus. Europos Taryba taip pat sukūrė žalos registrą, kur bus saugomi įrodymai ir informacija apie Rusijos agresijos žalą.

×