EP narių A. Kubiliaus ir R. Juknevičienės pareiškimas Baltarusijos žmonėms

2020-08-10 | Baltarusija

Nepaisant fakto, kad Baltarusijoje vykęs rinkimų procesas, atvedęs iki 2020 m. rugpjūčio 9 d. prezidento rinkimų, buvo neteisėtas ir suklastotas A. Lukašenkos valdžios, rezultatas aiškus: Baltarusijos dauguma balsavo prieš p. Lukašenką ir už p. Tychanovskają, kaip tai rodo oficialūs rezultatai, kuriuos paskelbė kelios rinkimų komisijos, nusprendusios balsus skaičiuoti sąžiningai ir skaidriai.

Lukašenkos valdžios paskelbti sufalsifikuoti skaičiai neatspindi demokratinės Baltarusijos žmonių valios. A. Lukašenkos režimo administruotas rinkimų procesas neatitiko minimalių tarptautinių standartų, reikalingų patikimam procesui, demokratijai, skaidrumui ir įstatymo viršenybei.

A. Lukašenka bando pavogti demokratinius, laisvus ir sąžiningus rinkimus. Jis pavogė kandidatus, rinkimų komisijų narius, nepriklausomus stebėtojus ir bando pavogti iš žmonių balsus bei suverenitetą. Pavogti rinkimai turės būti sugrąžinti Baltarusijos žmonėms , o Baltarusija – sugrąžinta į Europos šeimą. Europos Sąjunga (ES) ir jos Vakarų partneriai turi pareikalauti skaidraus balsų perskaičiavimo arba naujų laisvų ir sąžiningų rinkimų bei visų politinių kalinių paleidimo.

Europos Sąjunga turi solidariai palaikyti tuos, kurie gina Baltarusijos žmones nuo nelegalaus p. Lukašenkos režimo.

Primenant, kad Europos Komisija pasižadėjo būti geopolitinė Komisija, ir įvertinus, jog Baltarusija yra artimiausia ES kaimynystė, Komisija turi nedelsiant užmegzti ryšius su rinkimus iš tiesų laimėjusia kandidate, pareikalauti A. Lukašenkos nedelsiant nustoti blokuoti internetą, siūlyti parengti aiškų planą, kaip bus padedama tokį ryžtą parodžiusiai baltarusių visuomenei.

ES turi pradėti taikyti ribojančias priemones Lukašenkos režimui, kuris prieš nepriklausomą žiniasklaidą, žurnalistus, visuomenės aktyvistus ir taikius protestuotojus panaudojo represijas prieš ir po 2020 m. rugpjūčio 9 d. Šių represijų pasekmė – teisėsaugos institucijų padaryti šiurkštūs žmogaus teisių pažeidimai, areštai, kankinimai ir aukos.

ES turi paskelbti asmenų, kurie nusikalto prieš žmogiškumą ir demokratiją Baltarusijoje, analogišką Magnickio sąrašui, ir šiems asmenims taikyti atitinkamas sankcijas. Pirmasis sąraše būtų A. Lukašenka.

ES turi pasmerkti Lukašenkos režimo vykdomas represijas ir neproporcingos bei brutalios jėgos naudojimą prieš taikius protestuotojus ir turi įspėti dėl bet kokio tolimesnio jėgos panaudojimo. Šie Baltarusijos valdžios veiksmai turės susidurti su pasekmėmis, kaip tai numato tarptautinė teisė.

ES turi solidariai stovėti su tais, kurie gina Baltarusijos žmones nuo nelegalaus A. Lukašenkos režimo. Ribojančios priemonės turi būti taip pat taikomos centrinės ir regioninių rinkimų komisijų nariams, dalyvavusiems masiniame rinkimų rezultatų klastojime.

Ribojančios priemonės gali būti peržiūrėtos priklausomai nuo situacijos Baltarusijoje eigos, ypač, kas susiję su kaip įmanoma greitesniu skaidriu balsų perskaičiavimu arba su laisvų ir sąžiningų rinkimų organizavimu ir visų politinių kalinių Baltrusijoje paleidimu.

Šios priemonės turės būti pritaikytos taip, kad nepakenktų Baltarusijos žmonėms, kurių reikalavimus siekti pokyčių ES turėtų būti pasiruošusi palaikyti. ES turės sustabdyti finansinę ir kitą paramą nelegitimiam A. Lukašenkai ir jo režimui, kuris yra esminė Baltarusijos raidos kliūtis.

Eilės išsirikiavusių 2020 m. rugpjūčio 9 d. Prezidento rinkimuose balsuoti žmonių ir balsų skaičius, atiduotas p. Tychanovskajai tose apylinkėse, kur balsai buvo skaičiuojami sąžiningai bei skaidriai, aiškiai prieštarauja valdžios paskelbtos rinkimų vakarą atliktos apklausos duomenims.

Mes palaikome regionines rinkimų komisijas, nusprendusias nesilaikyti Lukašenkos režimo nurodymų ir pasirinko sąžiningą bei atvirą biuletenių skaičiavimą.

Mes matome kitokią Baltarusijos tautą, gimusią prezidento rinkimų metu. Ši tauta nebijo agresyvaus ir kriminalinio Lukašenkos režimo. Ši tauta gins savo balsą ir europietišką Baltarusijos ateitį. Europos pareiga dabar – būti kartu su Žmonėmis, padedant jiems kurti klestinčios Baltarusijos, kuri pasirinko priešintis A. Lukašenkos diktatūrai ir represijoms, ateitį.

Baltarusių tauta nusipelno geresnės ateities europietiškoje klestinčių ir demokratiškų valstybių šeimoje.

ES turi sukurti politiką Baltarusijai be Lukašenkos, kurioje būtų numatytas tolimesnis europietiško solidarumo ir asociacijos su Baltrusija bei jos žmonėmis procesas.

Teguvuoja laisva ir demokratiška Baltarusija!

Europos Parlamento nariai Andrius Kubilius ir Rasa Juknevičienė

×