Pirmą kartą Lietuvos europarlamentarė R. Juknevičienė išrinkta į didžiausios EP frakcijos vadovybę

2021-10-13 | Europos Parlamentas

Europos Parlamento narė Rasa Juknevičienė šiandien buvo išrinkta Europos liaudies partijos (ELP), didžiausios Europos Parlamento politinės grupės, vienijančios 179 EP narius iš 26 ES valstybių narių, vicepirmininke. Balsuojant ji buvo tarp penkių, gavusių daugiausiai balsų iš 11 kandidatų. Tai pirmas kartas, kai Lietuvos atstovė užims tokias aukštas pareigas ELP frakcijos struktūrose. R. Juknevičienę delegavo Šiaurės ir Baltijos valstybių europarlamentarų delegacijos. Ji susilaukė ir gausaus kitų šalių parlamentarų palaikymo.

Esu iš proeuropietiškos valstybės. Už manę balsavę žmonės yra už stiprią ir vieningą Europos Sąjungą. Tai yra ir man suteiktas mandatas ELP frakcijoje šeimoje, kuriai didžiuodamasi priklausau beveik 30 metų, pažymėjo R. Juknevičienė.

Ji teigė tikinti Europos žemyno suvienijimu, žemynu be diktatūrų, ir matanti tai kaip išskirtinę Europos liaudies partijos užduotį.

ELP frakcijos prezidiumą sudaro pirmininkas ir 10 vicepirmininkų. Prezidiumo nariai tarpusavyje susitaria dėl užduočių paskirstymo, įskaitant nuolatinių darbo grupių pirmininkų funkcijas. Frakcijos prezidiumas koordinuoja visų 20 Parlamento komitetų narių darbą ir aktyviai dalyvauja formuojant frakcijos politinę kryptį ir poziciją EP plenarinėse sesijose.

R. Juknevičienė yra EP Saugumo ir gynybos pakomitečio vicepirmininkė, Vystymosi komiteto, Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų bei Užsienio šalių kišimosi į visus demokratinius procesus ES komitetų narė, grupės „Europos atminčiai iniciatorė ir koordinatorė, Pietų Kaukazo delegacijos vicepirmininkė, ji taip pat sėkmingai atstovavo Europos Parlamentui derybose dėl didžiausio ES finansinio instrumento Globali Europa.

Europos liaudies partijos (ELP) frakcija, į kurią įeina Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partija, yra didžiausia ir įtakingiausia Europos Parlamento politinė grupė, vienijanti 179 europarlamentarus iš 26 ES valstybių narių.

ELP frakcijos nuotr.

×