R. Juknevičienė didžiausioje EP frakcijoje koordinuos užsienio reikalų ir saugumo sritį

2021-11-23 | ELP frakcija

Šiandien vykusiame Europos liaudies partijos frakcijos vadovybės posėdyje jos pirmininkas Manfredas Vėberis (Manfred Weber) paskelbė, jog europarlamentarė Rasa Juknevičienė bus atsakinga už užsienio reikalų ir saugumo politikos koordinavimą didžiausioje EP politinėje grupėje. Frakcijos vicepirmininke š.m. spalį tapusi R. Juknevičienė paskirta vadovauti frakcijos užsienio politikos darbo grupei. Visi vicepirmininkai yra atsakingi už jiems paskirtas sritis.

EP narė pažymi, kad užsienio reikalų ir saugumo srityje Europos Sąjungai kyla nemažai iššūkių hibridinė Baltarusijos režimo vykdoma ataka prieš ES, Kremliaus eskalacija Rytų Europoje ir Vakarų Balkanuose, pastaruoju metu daug dėmesio susilaukę santykiai su Kinija ir Taivanu, saugumo situacija Sahelyje, peržiūrima ES ir Afrikos partnerystės strategija, Afganistanas ir santykių su JAV ateitis, kibernetinio saugumo iššūkiai ir kt.  

Esu pasirengusi kartu su kolegomis ieškoti bendro sutarimo formuojant ELP frakcijos poziciją šiais svarbiais užsienio ir saugumo politikos klausimais, teigia R. Juknevičienė.

ELP frakcijos prezidiumą sudaro pirmininkas ir 10 vicepirmininkų. Frakcijos prezidiumas koordinuoja visų 20 Parlamento komitetų narių darbą ir aktyviai dalyvauja formuojant frakcijos politinę kryptį ir poziciją EP plenarinėse sesijose.

R. Juknevičienė yra pirmoji lietuvė, kuri užima tokias aukštas pareigas ELP frakcijos vadovybėje.

Ji yra EP Saugumo ir gynybos pakomitečio vicepirmininkė, Vystymosi komiteto, Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų bei Užsienio šalių kišimosi į visus demokratinius procesus ES komitetų narė, grupės Europos atminčiaiiniciatorė ir koordinatorė, Pietų Kaukazo delegacijos vicepirmininkė, ji taip pat sėkmingai atstovavo Europos Parlamentui derybose dėl didžiausio ES finansinio instrumento Globali Europa.

×