R. Juknevičienė: „Kremliaus melo mašinos nėra žiniasklaida – o masinis protų, smegenų naikinimo ginklas”

2022-03-08 | ES kova su dezinformacija

Europos liaudies partijos (ELP) frakcijos vicepirmininkė, specialaus EP komiteto užsienio šalių kišimosi į demokratinius procesus ES, įskaitant ir dezinformaciją, narė Rasa Juknevičienė antradienį plenarinėje sesijoje Strasbūre pasisakydama dėl kolegės Sandros Kalnietės parengto pranešimo teigė, kad „karai anksčiau ar vėliau baigiasi, tačiau tiesa nesibaigia niekada, o šis pranešimas – bandymas pasižiūrėti tiesai į akis, suprasti, kiek giliai esame įklimpę.

Pasak R. Juknevičienės, svarbu įvertinti, kiek demokratija yra atspari melui, korupcijai, nešvariems pinigams bei pasiūlyti apsivalymo kelius.

„Putino karas prieš Europą pažadino mus ir šiandien jau dalis šio pranešimo nuostatų įgyvendinta. Turime suprasti, kad Kremliaus melo mašinos nėra žiniasklaida – o masinis protų, smegenų naikinimo ginklas, – pažymėjo EP narė.

Jos teigimu, svarbiausias darbas šiuo metu – kartu su visu pasauliu išoperuoti piktybinį naviką Putiną ir atgauti Europos suverenitetą, kurį suvaržė kruvinos Kremliaus dujos.

„Priklausomybė nuo Rusijos dujų yra du dešimtmečius trukusi šliaužianti Europos okupacija. Su Kremliaus dujomis atėjo korupcija. Ir karas yra finansuojamas Europos valstybių eurais. Kasdien visos Europos valstybės už dujas ir naftą Rusijai sumoka daugiau nei 600 mln. eurų, tai yra kasdien nuperka Kremliui mažiausiai 200 tankų“, – kalbėjo R. Juknevičienė.

Ji paragino Vokietijos žaliuosius, socialistus ir liberalus paskelbti embargo kruvinoms dujoms dabar ir taip padėti Ukrainai gintis ir ginti mus.

Specialusis komitetas užsienio šalių kišimosi į visus demokratinius procesus Europos Sąjungoje, įskaitant dezinformaciją, klausimais buvo įsteigtas 2020 m. Šis komitetas buvo skirtas įvertinti įvairias grėsmes, pavyzdžiui, kylančias vietos ir Europos Parlamento rinkimų metu, dezinformacijos kampanijas tradicinėje žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose bei kibernetines atakas prieš ypatingos svarbos infrastruktūros objektus.

„Per pastaruosius dvejus metus EP Specialusis komitetas gavo patvirtintų ir išsamių įrodymų dėl užsienio kišimosi ir priešiškai nusiteikusių aktorių manipuliavimo skaitmenine informacija demokratijose aplink pasaulį“, – teigė pranešimo autorė Sandra Kalnietė.

Komisija pranešimu yra raginama pasiūlyti daugiasluoksnę ir įvairius sektorius apimančią strategiją, kuri aprūpintų ES ir šalis nares hibridinių atakų nukreipimo įrankiais. Strategija turėtų skirti dėmesį tokioms sritims kaip kolektyvinės sankcijos, žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumas, užsienio kišimasis skaitmeninėse platformose, būtinoji infrastruktūra, strateginiai sektoriai, slaptas užsienio šaltinių finansavimas politinėms veikloms, kibernetinis saugumas, ES institucijų apsauga.

Dėl EP Specialiojo komiteto pranešimo EP nariai balsuos trečiadienįhttps://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0022_LT.html

Trečiadienį bus balsuojama ir dėl naujo komiteto sukūrimo.

×