R.Juknevičienė paskirta pranešėja rengiant ES kaimynystės, vystymojo ir tarptautinio bendradarbiavimo reglamentą

2019-08-06 | Europos Parlamentas

Europos Parlamento (EP) narė Rasa Juknevičienė paskirta pranešėja (rapporteur) Parlamente svarstant Europos Komisijos (EK) pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir ES Tarybos reglamento dėl Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės (KPTBP).

Šį didelės apimties klausimą, pradėtą svarstyti praėjusios kadencijos Europos Parlamente, parlamentarei iš Lietuvos R. Juknevičienei patikėjo EP Vystymosi komitetas (Development Committee – DEVE). Ji kartu su kitais trimis pranešėjais iš EP Vystymosi komiteto ir Užsienio reikalų komiteto atstovaus Europos Parlamento pozicijai derybose su kitomis ES institucijomis dėl galutinio dokumento teksto.

 

Svarstomame teisės akte siūloma sujungti kelis iki šiol atskirai veikusius finansinius instrumentus, kuriais finansuojama Europos Sąjungos politika vystomojo bendradarbiavimo, kaimynystės ir tarptautinio bendradarbiavimo srityse. Europarlamentarė iš Lietuvos laikosi pozicijos, kad tokie pakeitimai neturėtų kaip nors susilpninti deramo finansavimo Rytų partnerystės valstybėms, remiant jose vykdomas sudėtingas reformas, kylančias iš įsipareigojimų, fiksuotų Asociacijos susitarimuose su ES, įskaitant išsamius ir visapusiškus laisvosios prekybos susitarimus ir skatinant ekonomikos augimą per investicijas.

„Svarbu, kad Europos Sąjungai modifikuojant finansavimo struktūrą, nenukentėtų politiniai tikslai ir uždavinių įgyvendinimas. Todėl Europos kaimynystės instrumento tikslai, paramos skirstymo kriterijai ir veikimo principai neturėtų keistis – ES savo finansinius instrumentus privalo ir toliau pasitelkti darniai Rytų partnerystės valstybių, pirmiausia – Ukrainos – integracijai į ES. Būdama klausimo pranešėja stengsiuosi maksimaliai stiprinti paramos Rytų partnerystės šalims instrumentus, kurie Lietuvai yra ypač svarbūs. Dėl Lietuvos principingos pozicijos atsirado strateginę reikšmę įgijęs „Europos planas Ukrainai“, kuriuo numatoma visokeriopa parama šiai saugumo, demokratijos ir ekonominių reformų iššūkius išgyvenančiai valstybei, kuriai ES politinė bei finansinė parama yra ypač svarbi“, – pabrėžė R. Juknevičienė.

Minėtu 2018 m. birželio 14 d. pateiktu EK pasiūlymu siekiama supaprastinti esamą ES išorės veiksmų finansavimo struktūrą ateinančiam ES penkerių metų biudžetiniam laikotarpiui ir įtraukti kelias finansines priemones į naują KPTBP, įskaitant Europos kaimynystės instrumentą. Parlamentas priėmė savo poziciją dėl šio pasiūlymo per pirmąjį svarstymą 2019 m. kovo 27 d., ragindamas skirti daugiau lėšų šiai priemonei, nuosekliau įtraukti Europos Parlamentą į jos įgyvendinimo priežiūrą, ir priimti nuostatas dėl pagalbos teikimo sustabdymo tais atvejais, kai šiurkščiai pažeidinėjamos žmogaus teisės.

Pranešėjo pozicija EP labai svarbi, nes būtent jis kuruoja dokumento kūrimo ir priėmimo procesą Parlamente, atstovauja EP priimtą pozicijai derybose su Europos Taryba ir Europos Komisija. Nuo šio asmens iš esmės priklauso, kaip atrodys Parlamento dokumentas: jis kuruoja ne tik svarstymą komitete, pataisų ir pasiūlymų teikimą, bet ir balsavimo procesą, pristato galutinį dokumentą Parlamentui plenarinėje sesijoje. Išskirtiniais atvejais vienam pranešimui gali būti skiriami keli pranešėjai.

Juknevičienė į Europos Parlamentą išrinkta š. m. gegužę. Ji priklauso Europos liaudies partijos frakcijai Europos Parlamente.

×