R. Juknevičienė tapo ataskaitos „Dėl ES kibernetinių pajėgumų būklės“ pranešėja nuo ELP frakcijos

2021-03-30 | ES kibernetiniai pajėgumai

Europos Parlamento (EP) narė Rasa Juknevičienė, dirbanti Saugumo ir gynybos pakomitetyje (SEDE), tapo Parlamentoataskaitos „Dėl Europos Sąjungos kibernetinės gynybos pajėgumų būklės“ pranešėja, deleguota Europos liaudies partijos frakcijos (ELP).

Šį dokumentą, apžvelgiantį ES kibernetinių pajėgumų būklę ir teikiantį siūlymus ir rekomendacijas dėl minimų pajėgumų vystymo Bendrijoje, rengia Užsienio reikalų komiteto narys estas Urmas Petas (Urmas Paet). Visos parlamento politinės grupės deleguoja savo pranešėjus.

„Kibernetinių išpuolių ir kibernetinių nusikaltimų skaičius Europoje auga ir jie tampa vis rafinuotesni. Atrodo, kad ši tendencija ateityje tik augs, nes manoma, kad iki 2024 m. prie daiktų interneto bus prijungta 22,3 milijardo prietaisų visame pasaulyje. Kibernetinės grėsmės yra pavojingos, nes gali paralyžuoti valstybių gyvenimus, todėl būtina stiprinti ES gynybinius pajėgumus šioje srityje“, – teigia EP narė R. Juknevičienė.

Kibernetinės erdvės ribų nebuvimas ir aukštas kibernetinių atakų lygis yra grėsmė ir todėl reikalauja intensyvaus bendradarbiavimo tarp ES ir NATO bei koordinuoto atsako iš ES.

Ataskaitos projekte pažymima, kad ES ir jos šalys narės turi toliau stiprinti kibernetinį atsparumą ir vystyti bendrus bei tvirtus kibernetinės gynybos pajėgumus, kadangi matomas nuolatinis kibernetinių operacijų, kurias vykdo valstybiniai ir nevalstybiniai veikėjai, augimas.

Taip pat pabrėžiama, kad bendra kibernetinės gynybos politika ir pajėgumai yra esminiai elementai vystant Europos gynybos sąjungą.

Ataskaitą svarstyti ir dėl jos balsuoti Parlamente planuojama š. m. rugsėjį.

Siekdama stiprinti už kibernetinių išpuolių prevenciją, atgrasymą nuo jų ir reagavimą į juos atsakingų ES įstaigų ir valstybių narių institucijų bendradarbiavimą, Europos Komisija rengiasi kurti naują bendrą kibernetinio saugumo padalinį.

2020 m. gruodžio mėn. Europos Komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT) pateikė naują ES kibernetinio saugumo strategiją. Šios strategijos tikslas – padidinti Europos atsparumą kibernetinėms grėsmėms ir užtikrinti, kad visi piliečiai ir įmonės galėtų visapusiškai naudotis pasitikėjimo vertų ir patikimų paslaugų ir skaitmeninių priemonių teikiama nauda.

 

×