2024.03.05

TS -LKD ir ELP rinkimų programos nuostatos 2024 metų rinkimams į Europos Parlamentą

TS-LKD rinkimų programos nuostatos (pdf): Europa – mums, mes – Europai: auginti ir ginti!!!

Europos liaudies partijos rinkimų manifestas (pdf): Mūsų Europa – saugūs ir geri namai žmonėms

2024 m. kovo 3 dieną TS-LKD Taryba patvirtino savo rinkimų programos nuostatas 2024 metų rinkimams į Europos Parlamentą (EP): „Europa – mums, mes – Europai: auginti ir ginti!”. Taip pat buvo patvirtintas TS-LKD kandidatų sąrašas EP rinkimams, kurio lyderis – dabartinis europarlamentaras Andrius Kubilius.

Lietuva šiemet švęs narystės ES ir NATO 20-metį. TS-LKD patvirtintoje programoje teigiama, kad narystė ES ir jos turtingoje bendrojoje rinkoje leido Lietuvai pačiai kurti savo sėkmės istoriją. Dar 2018 metų TS-LKD 25-mečio Suvažiavime buvo patvirtinta konservatorių strateginė deklaracija „Tikime Europa“, joje buvo apibrėžtos esminės TS-LKD europinės politikos nuostatos, o joje teigiama, kad narystė ES ir NATO padeda įgyvendinti svarbiausius Lietuvos interesus – stiprinti geopolitinį saugumą ir skatinti Lietuvos žmonių ekonominės ir socialinės gerovės augimą.

Programoje argumentuojama, kad narystė ES per paskutiniuosius 20 metų sudarė Lietuvai galimybes saugiai ir sparčiai augti. Nuostatose teigiama, kad mes ir Europa augsime ir toliau, tačiau teks įveikti naujus iššūkius tiek Lietuvai, tiek ir ES.

Vienas iš TS-LKD EP programos nuostatų remiasi tuo, kad artimiausias dešimtmetis bus Europos geopolitinės krizės įveikimo dešimtmetis, kitaip tariant tai bus „Ukrainos dešimtmetis“. Tik Ukrainos sėkmė, pergalė prieš Rusiją, atstatymas ir modernizacija, narystė ES ir NATO padės pasikeisti Europos Rytų regionui.

TS-LKD įsitikinimu, Ukrainos pergalė, jos atstatymas, euroatlantinė integracija yra tai, ką gali ir turi padaryti ES ir kitos Vakarų valstybės. TS-LKD atstovų Europos Parlamente svarbiausias uždavinys per artimiausią dešimtmetį bus padaryti viską, kad ES efektyviai realizuotų savo atsakomybę kuriant Ukrainos sėkmę. TS-LKD svarbiausias rūpestis, kad ES turi augti, plėstis ir stiprėti, nes tai yra būtina sąlyga, jog Lietuva pati toliau saugiai augtų.

TS-LKD atstovų darbai ir idėjos, skirtos Rytų regiono transformacijai ir tvarios taikos atkūrimui Europos kontinente yra žinomos ir vertinamos tarptautinėje bendruomenėje. Europos Parlamente mūsų partijos atstovai dirba didžiausioje Europos Liaudies Partijos (EPP) grupėje. Tai leidžia mums turėti didesnę įtaką EP sprendimams bei Lietuvai svarbių idėjų sklaidai. Šiai politinei grupei priklauso ir dabartinė Europos Komisijos pirmininkė bei daugelis įtakingų Europos Komisijos narių, tai atveria duris neformaliai derinti svarbius Lietuvai, regionui ir visai ES sprendimus.

TS-LKD EP rinkimų programa yra suderinta su Europos liaudies partijos (ELP) rinkimų manifestu, patvirtintu ELP kongrese 2024 m. kovo mėnesį.

TS-LKD nuotrauka

Parengta pagal TS-LKD informaciją

×