2020.04.16

Europos solidarumo paktas skirtas kovai su koronaviruso pandemija

Europos Parlamento Europos liaudies frakcija (ELP) ėmėsi lyderystės kovoje prieš koronavirusą ir parengė ambicingą dokumentą – „Europos solidarumo paktą“ – kuriame pateikiamos neatidėliotinos priemonės, padėsiančios įveikti virusą ir mobilizuoti kitus instrumentus, bei sutelkiančios daugiau nei vieną trilijoną eurų ekonomikos perkrovimui.  

„Be kitų svarbių priemonių, išdėstytų plane, jame numatytas 50 mlrd. eurų „ES koronaviruso solidarumo fondas“, skirtas paremti finansines visų ES šalių narių sveikatos apsaugos sektorių  pastangas  dabartinės krizės metu. Taip pat jame yra konkrečios priemonės, kurias pasitelkus Europos Sąjunga ateityje turėtų būti geriau pasirengusi kitoms galimoms netikėtoms pandemijoms“, – teigia Parlamento ELP frakcijos narys Andrius Kubilius. 

ELP frakcijos pasiūlyti veiksmai sutelkti penkiose srityse:

1. Neatidėliotinas bendradarbiavimas tarp nacionalinių sveikatos apsaugos sistemų. Siūloma įsteigti ES Medicininio atsako koordinavimo centrą, kuris veiktų kaip informacijos ir koordinavimo centras, apimantis bendrus medicininių priemonių, įrangos ir apsaugos priemonių pirkimus. Taip pat tai apimtų greitojo atsako komandą, galinčią pristatyti gyvybiškai svarbias atsargas, medicininę įrangą bei medicinos personalą, galintį vykti į Šalis nares, patiriančias staigius infekcijų protrūkius.

2. Koordinuotos europinės priemonės socialinių kontaktų ribojimo srityje. Siūloma europiniu lygiu koordinuoti skrydžių sustabdymą, patarimus dėl kelionių ir vidinių bei išorinių sienų uždarymą. Vidinių sienų kontrolė, kurios prireikia tik atsiradus nenumatytiems atvejams, turi išlikti griežtai apribota laiko intervalu, proporcinga ir naudojama tik laikotarpiams, kurie nustatyti atsakingų sveikatos institucijų. Šengeno zona turi būti išsaugota visą laiką. Siūloma sukurti saugius keliavimo maršrutus ES piliečiams ar rezidentams, grįžtantiems į ES iš užsienio, apimant harmoningą požiūrį į testavimą bei karantiną įvažiavimo metu.

3. Padidintas strateginės infrastruktūros – interneto, energijos ir maisto tiekimo –  saugumas. Dabartinės nepaprastos aplinkybės pabrėžia esminių infrastuktūrų ir strateginių sektorių svarbą, todėl siūloma sukurti nenumatytų atvejų planą kritinei infrastuktūrai, į kurį turi įeiti netrukdomas skaitmeninių paslaugų, sveikatos ir globos įstaigų, energijos ir maisto tiekimo funkcionavimas visoje Bendroje Rinkoje.

4. Ekonominiai instrumentai, skirti ekonomikos atkūrimui po pandemijos. Beprecedentis COVID-19 šokas reikalauja nedelsiant imtis būtinų priemonių ir ambicingo atkūrimo plano, siekiant bendro ES ir ECB atsako į pandemiją, kuris sudarytų 1 trln. eurų ir bendrų europinių bei Šalių narių pastangų. Aktyvuojant visus egzistuojančius įrankius ir užtikrinant šalių finansinį solidarumą, numatoma sutelkti 3 trln. eurų sumą bei sukurti naujus bendrai finansuojamus finansinius instrumentus ir pajamų šaltinius. Visos 27 Šalys narės ir ES turėtų palaikyti regionus, kuriems labiausiai reikia pagalbos.

5. Ilgalaikės pamokos, išmoktos iš šios krizės, pavyzdžiui, medicininių priemonių  gamybos grąžinimas į Europą. Siūloma sukurti geresnį europinį atsako į pandemijas mechanizmą. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras turi būti stiprinamas ir paverstas į Europos sveikatos agentūrą, apimančią ankstyvo perspėjimo ir atsako sistemą bei turinčią atskiras institucijas kiekvienoje Šalyje narėje. Numatoma sukurti specialų ES fondą, padedantį Šalims narėms stiprinti ligoninių infrastuktūrą ir sveikatos paslaugas ateityje, užtikrinant aukščiausius sveikatos apsaugos, gydymo bei tyrimų  ir inovacijų Sveikatos mokslų srityje standartus.

Visą dokumentą galite rasti paspaudę šią nuorodą  European Solidarity Pact.

×