2023.01.14

A. Kubilius ir R. Juknevičienė: „Tai, kas vyko Sausio 13-ąją, ir kas vyksta dabar yra to paties karo tęsinys“

Europos Parlamento (EP) nar Rasos Juknevičienės ir Andriaus Kubiliaus savaitės apžvalgoje – dėmesys Sausio 13-ajai, visai Lietuvai ir abiem parlamentarams reikšmingai dienai.

Visą vaizdo įrašą žiūrėkite: Sausio 13-oji – tik žingsnis kely į Sovietų imperijos žlugimą. Savaitės apžvalga, 2023.01.13,

„Aš drįsiu pasveikinti mūsų klausytojus su šia diena, kuri vis labiau tampa Pergalės diena, suvokiama kaip Pergalės diena. Prisimename aukas ir ačiū jiems – visiems, kurie žuvo ir kovojo, ir buvo kartu, – teigė Rasa Juknevičienė, kuri kruvinųjų Sausio įvykių metu taip pat buvo Lietuvos Aukščiausioje Taryboje.

Pasak jos, šiemet kaip niekada gražiai dera Neužmirštuolės ženklo, kuris gražiai prigijo Lietuvoje, spalvos ne tik prie ES spalvų, bet ir Ukrainos vėliavos spalvų, tų spalvų, kurios beveik visus metus matomos Lietuvos miestuose ir ant žmonių namų.

„Ir tai yra neatsitiktinai, nes tai, ką mes padarėme Sausio 13-ąją, kas įvyko prieš 32 metus Sausio 13-ąją, ir tai, kas vyksta dabar – yra to paties karo tęsinys, –sakė EP narė.

Lietuva patyrė nepalyginamai mažiau nuostolių nei Ukraina, kuri 1991 m. pabaigoje išėjo iš Sovietų Sąjungos, tačiau ji, deja, nesugebėjo eiti tuo pačiu keliu, kuriuo mums pavyko eiti – labaisparčiai link ES ir NATO.

EP narys Andrius Kubilius pasveikino visus su Pergalės piena ir pabrėžė, kad prisimena ir neužmiršta Sausio įvykių aukų.

Pasak jo, prabėgus 32 metams, galima tai įvertinti irplatesniame kontekste.

„Tai buvo ne tik Pergalės diena apginant savo Nepriklausomybę, bet iš esmės, žiūrint į visą paveikslą, Lietuvos vaidmuo buvo ypatingas tuo, kad mes padarėme labai daug, kad sovietų imperija subyrėtų. Mūsų kova buvo iš tikrujų vienaryškiausių ir lemiančių imperijos byrėjimo procesus. TuometSąjūdis veikė ne tik Lietuvos mastu, bet buvo daug veikiama ir pačios Rusijos viduje, Rusijos opozicijos nelegalūs laikraščiai buvo spausdinami Lietuvoje. Tai, kas vyksta dabar, istorine prasme po gerų 100 metų rašant istorijos knygas bus matoma kaip vientisas procesas – sovietų imperijos, Rusijos imperijos byrėjimo procesas, – teigė A. Kubilius.

Pasak jo, Ukrainos pergalė atvers duris demokratijos plėtrai į rytus nuo mūsų, galbūt pradžiai Baltarusijai, bet po to – ir Rusijai. Tai yra dešimtmečių perspektyva.

„Mums Sausio 13-oji nesibaigė, mums kova siekiant demokratijos pergalės tęsiasi toliau, kalbėjo europarlamentaras.

EP narė R. Juknevičienė priminė, kad po Sausio 13-osios įvykių į gatves Maskvoje ir Peterburge išėjo šimtatūkstantinės minios, pasak jos, tai buvo didžiulė parama.

A. Kubilius jai pritarė, teigdamas, kad „prisiminkime tuos laikus, kaip rusų demokratai reagavo į Sausio 13-osios įvykius ir kad surengė didžiausią demonstraciją Rusijos naujausioje istorijoje, kuomet apie milijonas žmonių išėjo paremti Lietuvą.

EP nario teigimu, mes ilgą laiką gyvenome ir daba gyvename grėsmės šešėlyje, tačiau jo įsitikinimu tai yra atsiveriančios galimybės mums pasirūpinti tuo, kad ateities kartos nebeturėtų gyventi grėsmės paunksmėje. O tai priklauso nuo to, ar demokratija Europos žemyne baigsis ties Medininkais, ar ji plėsis pradžioje iki Smolensko per Baltarusiją, o vėliau – per Rusiją iki pat Uralo.

„Mano įsitikinimu, šis dešimtmetis, kurį sąlyginai vadinu Ukrainos dešimtmečiu, bus ir Ukrainos karinės pergalės dešimtmetis, ir atstatymo, ir integracijos į ES dešimtmetis. Kitas dešimtmetis, nuo 2030 m. bus Rusijos transformacijosdešimtmetis, – kalbėjo A. Kubilius.

R. Juknevičienė pabrėžė, kad svarstant apie Rusijos ateitį ir dirbant vadinamajame Vakarų fronte, svarbu Ukrainai laimėjus karą, neleisti Vakarams grįžti prie business as usual su Rusija, jeigu nesugrius dabartinis šios šalies režimas. Čia europarlamentarė akcentavo ir Lietuvos vaidmens svarbą.

Svarbus tikėjimas ar netikėjimas, kokia Rusija bus ateityje, – sakė EP narė.

A. Kubilius pridūrė, kad šiuo metu Vakarai vis dar neapsisprendžia ir neturi aiškaus strateginio vaizdo, kokios bus Ukrainos pergalės prieš Rusiją pasekmės pačiai Rusijai, todėl bijo griūties.

„Kai mes bandome sakyti, kad Ukrainos pergalė prieš Rusiją atvers duris Rusijos pozityviai transformacijai, tai šie mūsų argumentai yra labai svarbūs, kad Vakarai duotų drąsiau ginklų Ukrainai, – pažymėjo EP narys.

Pasak jo, mes turime dėti visas pastangas įrodinėjant Vakarams, kad Rusijoje transformacija gali eiti į teigiamą pusę.

R. Juknevičienė anonsavo, jog pavyko įtikinti EP frakcijų vadovus, kad Strasbūro plenarinėje sesijoje būtų svarstoma rezoliucija dėl specialaus tribunolo sukūrimo karo agresijos nusikaltimui tirti.

Ta pati rezoliucija dėl tribunolo gimsta mūsų pastangų dėka. Tai pavadinčiau Sausio 13-sios strateginių nuostatų pastoviu įgyvendinimu. Ir jeigu tais laikais Sąjūdžio lyderiai turėjo aiškią strategiją, kaip reiki dirbti Rusijos platybėse, kad norint Lietuvai pasiekti nepriklausomybės, kad Rusijos žmonių dauguma nebūtų nusiteikusi prieš. Tai dabar, tos Sausio 13-osios strategijos tąsa, kad apigntume demokratiją, kad ji plėstųsi į Rytus, mums reikia nuoseklių pastangų dirbant su Rusijos opozicija, bet ir Vakaruose, – sakė A. Kubilius.

R. Juknevičienės teigimu, Lietuvos didžiausias nacionalinisinteresas yra, kad saugumo erdvė išsiplėstų kiek galima toliau į Rytus. „Taip kaip vokiečiai darė 1990-1991 metais, kurie rėmė Lenkijos narystę NATO nes norėjo, kad jų saugumo erdvė išsiplėstų į Rytus, – sakė EP narė.

2022.01.13

Minime Sausio 13-ąją

Europos Parlamento narių Andriaus Kubiliaus, Rasos Juknevičienės ir Liudo Mažylio biurai įvairiuose Lietuvos miestuose Sausio 13-ąją pasipuošė Neužmirštuolės simboliu, skirtu paminėti ir pagerbti už Lietuvos laisvę kovojusius ir žuvusiuosius.

EP vykusiame Europos liaudies frakcijos posėdyje pirmininkas bei kiti parlamentarai įsisegė Neužmirštuoles taip pagerbdami Lietuvos Laisvės gynėjus.

 

2021.01.13

Lietuvos Laisvės Gynėjai nusipelno mūsų visų pagarbos, nes be jų parodytos narsos šiandien Europa būtų kitokia

Europos Parlamento nariai Rasa Juknevičienė ir Andrius Kubilius simboliškai pirmąjį metų pokalbį apie savaitės aktualijas pradėjo Sausio 13-ąją, Laisvės gynėjų dieną. Parlamentarai turėjo ką prisiminti, nes abu dalyvavo tuose kruvinuose sausio įvykiuose. Tačiau šiandien jie tą dieną mini kaip mūsų visų pergalės dieną.

„Sausio 13-oji, svarbi diena, nesvarbu, kiek metų praeitų. 30 metų – labai daug, bet atrodo, kad viskas vyko tik vakar“, – sakė R. Juknevičienė.

A. Kubilius pasveikino visus su šia pergalės diena, tačiau paminėjo, jog prisiminimais apie Sausio 13-osios įvykius pirmiausia turėtų pasidalinti signatarė Rasa Juknevičienė.

R. Juknevičienė prisiminė, jog tuomet didžiulė įtampa tvyrojo jau nuo sausio 8 d., o ir būtent sausio 12–oji buvo gana rami diena. Europarlamentarė tuo metu buvo Aukščiausiosios Tarybos deputatė, išrinkta Pasvalio apygardoje, todėl pagal Sąjūdžio sudarytus sąrašus padėjo organizuoti žmonių ir savo artimųjų atvykimą prie Aukščiausiosios Tarybos pastato. Susirinkę žmonės giedojo, dainavo dainas, tvyrojo ramybė, kuomet kitoje upės pusėje pasigirdo šūviai. 

Signatarė skubiai sugrįžo į Aukščiausiosios Tarybos pastatą ir gavo užduotį skambinti ir kviesti atvykti deputatus, nes buvo pasirodžiusi žinia, jog šalyje nėra Vyriausybės. 

„Norėčiau, kad būtų pirma ir paskutinė tokio tikro karo diena mano gyvenime, – dalijosi prisiminimais R. Juknevičienė. – Buvo kalbama, jog jei puls desantininkai, tai bus daroma per tuometinės salės stiklinį stogą ir tai įvyks iki 6 val. ryto. Koks buvo palengvėjimas, kai išaušus rytui, desantininkų puolimo taip ir nepatyrėm“. 

Didelį įspūdį R. Juknevičienei paliko prof. Vytautas Landsbergis, kuris, praleidęs ne vieną nemigo naktį, sugebėdavo iš tribūnos aiškiai, tarsi iš užrašų išdėstyti esamą padėtį.

A. Kubilius tuomet buvo Sąjūdžio vykdomasis sekretorius ir nuo sausio 8 d. visas naktis leido Sąjūdžio būstinėje, kurioje turėdami tik du geležinius strypus bei „molotovo kokteilį“ buvo pasiruošę gintis. Pasitarus su Sąjūdžio vadovybe, buvo organizuojami žmonių atvykimai iš kitų miestų ir rajonų, kad žmonės galėtų budėti prie Aukščiausiosios Tarybos ir televizijos pastatų Vilniuje. Parlamentaras taip pat prisiminė, kaip „Žigulių“ automobiliu sekė tankų koloną, kuri pro išgriautą karinio miestelio tvorą judėjo Aukščiausiosios Tarybos pastato link. Grįžus į Sąjūdžio būstinę pasigirdo šūviai ir buvo užimta televizija, todėl greitai suorganizuota Sąjūdžio naujienų transliacija iš Kauno.  

R. Juknevičienė pabrėžė, jog Sausio 13-oji išsiskiria iš kitų Lietuvos mūšių ir yra ypatinga tuo, jog dar gyvi tų įvykių dalyviai, jie viską prisimena. „Galbūt todėl ši diena yra tokia jautri ir tokia svarbi, galbūt todėl ji yra taip atakuojama iš rytų“,  – sakė parlamentarė, primindama apie nuolat skleidžiamą dezinformaciją. 

Parlamentarai diskutavo apie Sausio 13–osios įvykių reikšmę ir svarbą Europos kontekste. R. Juknevičienei labai stipri pasirodė EK pirmininkės Ursulos von der Leyen kalba apie istorinius šios dienos įvykius Lietuvoje, iš kurios galima susidaryti įspūdį apie tai, kaip šie įvykiai atrodė žmonėms, gyvenantiems Vakarų pasaulyje, į kurį tuomet veržėsi Lietuva. 

„Sakyčiau, tai – unikali kalba, nes, tiesą sakant, nesu girdėjęs tokių kalbų iš nė vieno Europos Sąjungos lyderių ir nesu girdėjęs Ursulos von der Leyen panašaus tipo kalbų, – sakė A. Kubilius, – Nes, ką pabrėžė ir EK pirmininkė, dėl Sąjūdžio, dėl Lietuvos, dėl prof. Vytauto Landsbergio vaidmens ir prasidėjo Sovietų Sąjungos griūtis“. 

„Kova už demokratiją buvusioje imperijoje dar nėra pasibaigusi ir po 30 metų mes galime kalbėti apie Lietuvos tolesnį vaidmenį, kodėl mums turi rūpėti Rytų partnerystė, demokratija Rusijoje, nes tai yra ir mūsų saugumo klausimas“, – sutarė pašnekovai. 

U. von der Leyen žodžiai apie demokratijos gynybą yra labai aktualūs ir labai prasmingi dabartiniame globalaus pasaulio kontekste. Tuomet laimėdami padėjome Sovietų Sąjungos imperijai sugriūti ir ta griūtis leido mums išsivaduoti. Kitoms šalims, kaip Ukrainai ar Sakartvelui, tas kelias dar tęsiasi.

„Mūsų darbai ir mūsų uždaviniai toliau lieka ypač svarbūs, ir ačiū Sausio 13-ajai, visiems žmonėms, kurie padėjo pasiekti tokią pergalę“, – sakė A. Kubilius. 

„Lietuvos Laisvės Gynėjai nusipelno mūsų visų pagarbos, todėl, kad be jų parodytos narsos šiandien Europa būtų kitokia“, – cituodama Europos Komisijos pirmininkę sakė R. Juknevičienė.

Yra dalykų, kurie vis dar tęsiasi nuo pat Sausio 13-osios, kuomet Lietuva susidūrė su išoriniu priešu. Ir tuomet ne visa Lietuva gynėsi, nes buvo priešiškai nusiteikusių jėgų. Todėl šiandien vyksta labai „keista“ diskusija dėl istorinio Vytauto Landsbergio vaidmens. Yra tokių, kurie vis dar jaučia pyktį tai atsikūrusiai Lietuvai ir neleidžia priimti sprendimų dėl Vytauto Landsbergio statuso. 

„Pagal tuo metu Laikinąjį Pagrindinį įstatymą „laikinąją Konstituciją“  Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis buvo aukščiausias valstybės pareigūnas“, – sakė A. Kubilius. Primindamas istorinę Lietuvos konstituciją  jis pridūrė, jog tai yra visiškai tuščias ginčas, kuriame susideda pavydas, kažkokios ambicijos, vaikiškumas, kuris po keliasdešimt metų atrodys gėdingai ir juokingai. 

„Sausio 13-oji kiekvienais metais įgauna vis daugiau reikšmės, – baigdama pokalbį sakė signatarė R. Juknevičienė. – Tikiuosi, kad klausimą, kas tuomet buvo šalies vadovas, Lietuva išspręs profesoriui Vytautui Landsbergiui dar esant su mumis. Niekas neabejoja, jog žmonės apgynė Aukščiausiąją Tarybą, tačiau tauta ir stipri lyderystė atvedė mus ten, kur šiandien esame“.

Parlamentarė užsiminė, kad artimiausias jos EP darbotvarkės klausimas – aukščiausiu lygiu spręsti dėl Lietuvos teisėjų ir pareigūnų, dirbusių Sausio 13-osios byloje, persekiojimo. „Tikrai nepaliksime klausimo taip, kad Rusija galėtų kelti bylas Sausio 13-osios byloje dirbusiems Lietuvos pareigūnams“, – pabrėžė R. Juknevičienė. 

Baigdami pokalbį ir sveikindami visus su Sausio 13-osios švente, parlamentarai sakė, jog būtina tęsti tai, kas pradėta prieš 30 metų, nes demokratiją reikia saugoti, ginti ir įtvirtinti. 

Prof. Liudas Mažylis. Sausio 13-osios nakties įvykiai Vilniuje palietė ir Kauną, ir visą Lietuvą

Gedulo juosta perjuosta trispalvė ant tuometinio „Miestprojekto“ pastato. Stela spontaniškai apterliota raudonomis žvaigždėmis, simbolizuojančiomis sovietinę sistemą ir sovietinę kariuomenę.

„Laisvės gynėjų diena yra nepaprasta minėtina diena. Tą dieną dėl Tėvynės laisvės žuvo žmonės, daug sužeistų, laisva žiniasklaida valstybėje buvo apribota, o visa tauta išgyveno didžiulį nerimą dėl ateities, –
mintimis apie Sausio 13-ąją, Laisvės gynėjų dieną, dalijasi Europos Parlamento narys prof. Liudas Mažylis. – Šią dieną mes tarsi atsiduriame tokioje akistatoje su istorine atmintimi, laisvės suvokimu ir gedulu bei vis ieškome atsakymo į klausimą, ar švęsti šią vieną svarbiausių dienų Lietuvai, ar minėti“. Praėjo lygiai 30 metų nuo 1991 m. sausio 13 d., kai Lietuvos žmonės savo dainomis, meile Tėvynei ir siekiu apginti Nepriklausomybę stojo prieš sovietų tankus, ginklus, karius. Minint Laisvės gynėjų dienos 30-metį, Europos Parlamento narys prof. Liudas Mažylis prisimena tuometinius įvykius iš Kauno perspektyvos.

Liudas Mažylis prie „Kauno laiko“ redakcijos. Čia 1991 m. sausio 13-osios naktį būriavosi kauniečiai.
Liudas Mažylis prie „Kauno laiko“ redakcijos. Čia 1991 m. sausio 13-osios naktį būriavosi kauniečiai.

„Sausio 13-oji visuomet primena lietuvių, kurie tą naktį stovėjo prie Vilniaus televizijos bokšto, tuometinės Aukščiausios Tarybos, tuometinio Radijo ir televizijos komiteto pastato, drąsą ir pasiaukojimą ginant mūsų šalies Nepriklausomybę, tautos laisvę, – pasakoja prof. Liudas Mažylis. – „Aš prisimenu, kodėl esame laisvi“. Profesorius priduria, kad Sausio 13-osios įvykiai Vilniuje palietė ir Kauną, ir visą Lietuvą. „Prisiminus tą naktį, manau, nei vienas tautietis neliko abejingas tam brutalumui  ir siaubui, kas vyko Vilniuje, tai išgyvenome ir Kaune, tikiu, ir visoje Lietuvoje“, – teigia prof. Liudas Mažylis. Tuo metu pats profesorius buvo Kaune ir iš laikraščio „Kauno laikas“ redakcijos leido informacinius lapelius apie tai, kas tuo metu vyko šalyje. „Nutrūkus televizijos ir radijo transliacijai Vilniuje, netrukus informacija buvo pradėta transliuoti iš tuometinio Kauno radijo ir televizijos, sujudo ir redakcijos, vienoje iš jų dirbau ir aš“, – prisiminimais dalijasi prof. Liudas Mažylis.

Europos Parlamento narys dalijasi istorinėmis 1991-ųjų sausio nuotraukomis iš asmeninio archyvo ir unikaliais, originaliais laikraščio „Kauno laikas“ informaciniais lapeliais, raštais apie tuometinę padėtį šalyje sausio 12-13 dienomis. „Šie informaciniai lapeliai buvo spausdinami mašinėle, vėliau kompiuteriu ir  kabinami ant „Kauno laiko“ redakcijos durų, taip pranešant apie pagrindines naujienas“, – pristato prof. Liudas Mažylis. Profesorius kviečia patiems susipažinti su tuometine informacija, suprasti 1991 m. sausio įvykių svarbą, nežinią, rimtį. Šalia informacinių lapelių, prof. Liudas Mažylis pristato ir tuometines fotografijas iš savo asmeninio archyvo.

„KAUNO LAIKO“ REDAKCIJOS INFORMACINIAI LAPELIAI 1991 M. SAUSIO 12, 13 DIENOMIS

„Kauno laiko“ informacinis lapelis. 1991 m. sausio 12 d. Nr.1
„Kauno laiko“ informacinis lapelis. 1991 m. sausio 12 d. Nr.2
   „Kauno laiko“ informacinis lapelis. 1991 m. sausio 13 d. Nr.1. 4 val. 45 min. ryto
  „Kauno laiko“ informacinis lapelis. 1991 m. sausio 13 d. Nr.2. 6 val. 20 min. ryto
  „Kauno laiko“ informacinis lapelis. 1991 m. sausio 13 d. Nr.3. 12 val. 32 min.
„Kauno laiko“ informacinis lapelis. 1991 m. sausio 13 d. Nr.4. 14 val. 30 min.
„Kauno laiko“ informacinis lapelis. 1991 m. sausio 13 d. Nr.5. 15 val. 00 min.
„Kauno laiko“ informacinis lapelis. 1991 m. sausio 13 d. Nr.6. 16 val. 20 min.
„Kauno laiko“ informacinis lapelis. 1991 m. sausio 13 d. Nr.7. 17 val. 00 min
×