2023.06.13

Europos Parlamente bus minimos 82-osios tremčių metinės bei skaitomi ištremtųjų vardai

Pirmą kartą istorijoje Europos Parlamentas birželio 14 d., trečiadienį, Strasbūre oficialiai minės masinius sovietų vykdytus trėmimus iš Vidurio ir Rytų Europos, renginio metu bus skaitomos tremtųjų pavardės bei pagerbtas jų atminimas.

Iki šiol tremtinių pavardžių skaitymas buvo inicijuojamas ELP frakcijos vicepirmininkės Rasos Juknevičienės, kuri analogiškus minėjimus EP organizavo 2022 ir 2021 metais.Europos Parlamento vadovybės sprendimu šis renginys tapotradiciniu ir vyks kasmet Strasbūre arba Briuselyje.

Šiemet renginys vyks minint 82-ąsias sovietinių masinių trėmimų, kurie nusirito per sovietų okupuotas Baltijos šalis ir dėl kurių dešimtys tūkstančių žmonių buvo priverstinai masiškai perkelti į tolimiausius SSRS kampelius, pradžios metines. 

Neįvertinti ir neįvardyti nusikaltimai gimdo šiandieninius totalitarizmus. Esame XXI a. stalininio tipo režimo prie pat ES sienos liudininkai, o jo nusikaltimai, tokie kaip masinės žudynės, naikinimai, trėmimai ir gulagai, vėl kartojasi. Turime pasimokyti iš praeities ir dabarties ir nevengti priimti drąsių sprendimų, kad sustabdytume šį užburtą ratą, –  tvirtina Rasa  Juknevičienė.

Renginį atidarys Europos Parlamento pirmininkė Roberta Metsola, jame dalyvaus ir pavardes skaitys įvairių ES valstybių europarlamentarai, šių šalių ambasadų ir diasporos bendruomenių atstovai, tai pat dalyvaus tremtinių organizacijų iš Lietuvos atstovai, dainas atliks ansamblis Raskila.

Minėjimo metu bus skaitomos sovietų režimo prievarta ištremtų žmonių iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Lenkijos, Ukrainos ir Moldovos pavardės.

Kitose Europos valstybėse taip pat plinta iniciatyva pagerbti ištremtųjų atminimą – Europos atminties ir sąžinės platforma birželio 14 d. Vroclave (Lenkija) organizuoja sovietų vykdytų tremčių minėjimą.

2022.06.13

Sovietų vykdytų tremčių aukų atminimas bus pagerbtas prie Europos Parlamento

Š. m. birželio 14 d., antradienį, 15 – 19 val. Lietuvos laiku, Solidarumo aikštėje prie Europos Parlamento, Briuselyje, įvyks tremčių iš Centrinės ir Rytų Europos 81-osios metinės bei tradiciškai bus skaitomos ištremtųjų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Ukrainos, Moldovos, Čekijos bei Vengrijos pavardės.

„Į Europos žemyną sugrįžo deportacijos. Sugrįžo tai, kas atrodė neįmanoma. Rusijos Federacija į savo teritoriją perkėlė daugiau, nei milijoną ukrainiečių, tarp jų apie 200 tūkst. vaikų, atskirtų nuo savo šeimų. Tūkstančiai žmonių buvo patalpinti filtracijos stovyklose, todėl šiais metais minėti sovietines tremtis yra ypač svarbu. Deja, šiandien nepasmerkti Sovietų nusikaltimai yra kartojami. Taip pat svarbu pažymėti, kad prie mūsų pavardžių skaitymo prisijungė ir drąsūs Rusijos draugijos „Memorial“ žmonės, kurie deportuotųjų pavardes perskaitė Maskvoje, prie Komunarka paminklo Stalino žudynių aukoms, bei Jekaterinburge“, – sako renginio iniciatorė Europos Parlamento narė Rasa Juknevičienė.

Briuselyje vyksiančiame minėjime dalyvaus ir ištremtųjų pavardes skaitys EP pirmininkė Roberta Metsola, Europos Parlamento nariai, Centrinės ir Rytų Europos valstybių diplomatai, Rusijos „Memorial“ draugijos atstovė, iš Lietuvos atvyksianti didelė tremtinių grupė, renginyje dainuos Lietuvos mokslų akademijos choras bei Panevėžio tremtinių choras „Likimai“.

Šį minėjimą europarlamentarė R. Juknevičienė organizuoja kartu su 58 Europos Parlamento nariais iš visų 27 Europos Sąjungos šalių narių, parlamentine EP narių grupe Europos atminčiai, Europos atminties ir sąžinės platforma, Ukrainos misija prie ES, ukrainiečių bendruomene Belgijoje, Lietuvos ambasada ir lietuvių bendruomene Belgijoje.

Praėjusiais metais vykusiame 80-ųjų tremčių iš Baltijos valstybių metinių minėjime dalyvavo bei ištremtųjų pavardes skaitė šviesios atminties EP pirmininkas Deividas Sasolis (David Sassoli), taip pat Lietuvos, Lenkijos, Estijos ambasadoriai, Latvijos, Ukrainos ir Moldovos atstovai, Baltarusių bendruomenės Briuselyje atstovė, europarlamentarai, gausus Belgijos lietuvių bendruomenės narių būrys ir visi norėję dalyvauti renginyje.

Registruotis į renginį ir skaityti ištremtųjų pavardes kviečiame čia: https://forms.gle/kfBrtXeqmSoo8Zym6

2022.01.24

Visų ES vastybių atstovai Europos Parlamente kreipėsi dėl sovietų vykdytų tremčių minėjimo

Visų Europos Sąjungos valstybių atstovai Europos Parlamente (EP) parašais parėmė europarlamentarės Rasos Juknevičienės kreipimąsi į EP vadovybę dėl sovietų vykdytų tremčių minėjimo bei  ištremtųjų pavardžių skaitymo š. m. birželio 14 d.  Siūloma, kad ši praeitais metais šiltai Europos Parlamento narių ir bendruomenių tarpe sutikta iniciatyva turėtų tapti tradicine.

Praeitų metų birželį pirmą kartą istorijoje minint 80-ąsias tremčių iš Baltijos valstybių metines prie Parlamento buvo skaitomos deportuotųjų iš Centrinės ir Rytų Europos – Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Ukrainos, Moldovos bei Baltarusijos – pavardės. 

„Svarbu, kad šį kreipimąsi pasirašė atstovai iš visų šalių, nes nėra tik Vakarų Europos ar tik Rytų Europos istorijos Europos Sąjungoje. Visų mūsų istorija, tegu ir skirtinga, yra mūsų bendra istorija. Šis renginys svarbus ne tik dėl praeities, bet dėl dabarties ir ateities, ypač kai Kremlius istoriją naudoja  hibridinėms atakoms“, – teigia renginio iniciatorė, parlamentinės grupės Europos Atminčiai koordinatorė R. Juknevičienė. 

EP nariai kreipimesi pabrėžia, kad komunistų įvykdytų nusikaltimų Europoje atmintis yra svarbi europinės istorinės tapatybės dalis. Nepaisant to, matoma, kad visuomenėje trūksta supratimo šiuo klausimu.

Praėjusiais metais vykusiame tremčių minėjime dalyvavo bei ištremtųjų pavardes skaitė šviesios atminties EP pirmininkas Deividas Sasolis (David Sassoli).

Taip pat deportuotųjų pavardes skaitė Lietuvos, Lenkijos, Estijos ambasadoriai, Latvijos, Ukrainos ir Moldovos atstovai, Baltarusių bendruomenės Briuselyje atstovė, EP nariai, gausus Belgijos lietuvių bendruomenės narių būrys ir visi užsiregistravę bei norėję dalyvauti renginyje.

×