Visų ES vastybių atstovai Europos Parlamente kreipėsi dėl sovietų vykdytų tremčių minėjimo

2022-01-24 | Tremčių minėjimas

Visų Europos Sąjungos valstybių atstovai Europos Parlamente (EP) parašais parėmė europarlamentarės Rasos Juknevičienės kreipimąsi į EP vadovybę dėl sovietų vykdytų tremčių minėjimo bei  ištremtųjų pavardžių skaitymo š. m. birželio 14 d.  Siūloma, kad ši praeitais metais šiltai Europos Parlamento narių ir bendruomenių tarpe sutikta iniciatyva turėtų tapti tradicine.

Praeitų metų birželį pirmą kartą istorijoje minint 80-ąsias tremčių iš Baltijos valstybių metines prie Parlamento buvo skaitomos deportuotųjų iš Centrinės ir Rytų Europos – Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Ukrainos, Moldovos bei Baltarusijos – pavardės. 

„Svarbu, kad šį kreipimąsi pasirašė atstovai iš visų šalių, nes nėra tik Vakarų Europos ar tik Rytų Europos istorijos Europos Sąjungoje. Visų mūsų istorija, tegu ir skirtinga, yra mūsų bendra istorija. Šis renginys svarbus ne tik dėl praeities, bet dėl dabarties ir ateities, ypač kai Kremlius istoriją naudoja  hibridinėms atakoms“, – teigia renginio iniciatorė, parlamentinės grupės Europos Atminčiai koordinatorė R. Juknevičienė. 

EP nariai kreipimesi pabrėžia, kad komunistų įvykdytų nusikaltimų Europoje atmintis yra svarbi europinės istorinės tapatybės dalis. Nepaisant to, matoma, kad visuomenėje trūksta supratimo šiuo klausimu.

Praėjusiais metais vykusiame tremčių minėjime dalyvavo bei ištremtųjų pavardes skaitė šviesios atminties EP pirmininkas Deividas Sasolis (David Sassoli).

Taip pat deportuotųjų pavardes skaitė Lietuvos, Lenkijos, Estijos ambasadoriai, Latvijos, Ukrainos ir Moldovos atstovai, Baltarusių bendruomenės Briuselyje atstovė, EP nariai, gausus Belgijos lietuvių bendruomenės narių būrys ir visi užsiregistravę bei norėję dalyvauti renginyje.

×