Europarlamentarė R.Juknevičienė dalyvauja derybose dėl didžiausio ES pagalbos mechanizmo

2019-10-23 | Europos Parlamentas

Spalio 23 d. Europos Parlamente (EP) prasidėjo derybos dėl EP ir ES Tarybos reglamento dėl Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės (angl. – NDICI), kuriose ginti Parlamento pozicijas patikėta europarlamentarei Rasai Juknevičienei bei kitiems trims pranešėjams. Derybose dėl šio instrumento dalyvauja Europos Parlamentas, Europos Taryba ir Europos Komisija.

Šis finansinės pagalbos ne Europos Sąjungos šalims instrumentas yra didžiausias ES pagalbos mechanizmas, jo siūlomas biudžetas siekia daugiau nei 90 milijardų eurų 2021-2027 m. laikotarpiui.

 

„Siekiame, kad Europos Sąjunga, kuri ilgą laiką išlieka didžiausia vystomosios pagalbos donore pasaulyje, galėtų vykdyti šią politiką efektyviai ir tikslingai. Atskiros šalys dar nėra pritarę, kad kai kurie svarbūs, tačiau dabar atskiri finansiniai instrumentai, įskaitant Kaimynystės, būtų įtraukti į bendrą katilą. Todėl derybos gali būti įtemptos“, – teigia EP narė R.Juknevičienė.

Svarstomame teisės akte siūloma sujungti kelis iki šiol atskirai veikusius finansinius instrumentus, kuriais finansuojama ES politika vystomojo bendradarbiavimo, kaimynystės ir tarptautinio bendradarbiavimo srityse.

Parlamentas KVTBP pradėjo svarstyti dar praėjusioje kadencijoje. Institucijų atstovams derybose pasiekus susitarimą, jį dar turės patvirtinti visas Europos Parlamentas.

Instrumentas susidaro iš trijų komponentų – geografinio, teminio ir greito atsako komponento.

Geografinės programos skirtos Europos kaimynystės, Užsahario Afrikos, Azijos ir Ramiojo vandenyno, Amerikų ir Karibų regiono šalims, kuriose bus siekiama skatinti demokratinius, gero valdymo, teisės viršenybės ir žmogaus teisių principus, mažinti skurdą, kovoti prieš nelygybę, klimato kaitą ir kt.

Teminį komponentą sudaro kelios teminės programos pasauliniu mastu. Į tai įeina tokios temos kaip žmogaus teisės ir demokratija,  pilietinės visuomenės organizacijos, stabilumo ir taikos ir pasaulinių iššūkių kaip sveikata, švietimas ir mokymas, moterys ir vaikai, kultūra, migracija, aplinkosauga ir klimato kaita, kt.

Greito atsako komponentas yra skirtas greitam atsakui, kuris leistų Europos Sąjungai prisidėti prie stabilumo ir konfliktų prevencijos krizinėse ir pokrizinėse situacijose, taip pat prisidėti prie visuomenių, bendruomenių ir individų atsparumo didinimo bei užsienio politikos poreikiams ir prioritetams.

Juknevičienė pranešėja derybose dėl Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės buvo paskirta 2019 m. liepos mėnesį EP Vystymosi komitete.

Išsamiau apie NDICI: https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-ndici

×