2023.03.10

EP nario prof. Liudo Mažylio sveikinimas su Kovo 11-ąja!

Europos Parlamento narys prof. Liudas Mažylis sveikina Lietuvą visame pasaulyje su Kovo 11-ąja!

VIDEO SVEIKINIMAS

2023.02.28

EP narys A. Kubilius siūlo Lietuvai imtis iniciatyvos ir pradėti globoti Ukrainos bendruomenes

Europos Parlamento narys Andrius Kubilius siūlo Lietuvai imtis iniciatyvos ir pradėti globoti vieną iš  Ukrainos regionų, o Lietuvos savivaldybėms – to regiono bendruomenes (hromadas), kurios dėl metus tebesitęsiančio karo yra nusilpusios finansiškai ir neturi pajėgumų atstatyti Rusijos kariuomenės sugriautų pastatų ir infrastruktūros. 

Tokią idėją bendraudamas su vietos valdžios atstovais jis iškėlė lankydamasis sename Ukrainos mieste Černigove, kuris yra netoli Rusijos ir Baltarusijos sienos.

„Jau pirmosiomis karo dienomis per Černigovą ir aplinkinius kaimus link Kijevo veržėsi Rusijos kariuomenė. Dalį aplinkinių kaimų ir miestelių okupantai užėmė, bet Černigovas, net ir bombarduojamas, atsilaikė. Po mėnesio, balandžio pradžioje, okupantai atsitraukė, nes Kijevo taip ir neužėmė. Černigovo taip pat neužėmė, tačiau paliko daugybę griuvėsių, ne tik pačiame mieste, bet ir kaimuose: sugriauti daugiabučiai ir privatūs namai, mokyklos ir ligoninės“, – dalijosi įspūdžiais A. Kubilius.

Pasak jo, patys černigoviečiai pradėjo atstatymo darbus: savivaldybė atstatinėja daugiabučius, pačios bendruomenės (hromados) rūpinasi statybinėmis medžiagomis, kurių gamyba Ukrainoje karo metu yra smukusi, miesto jaunimas padeda nuo griuvėsių išvalyti sugriautus kaimus, šeimos remontuoja ar atstato savo privačius namus.

„Kadangi hromados yra nusilpę finansiškai (vienos hromados biudžetas smuko dvigubai), centrinė valdžia taip pat neturi resursų padėti vietiniams atstatymo darbams, tarptautinė pagalba atstatymui kol kas mažai matosi, tuo tarpu Maršalo plano milijardai Ukrainos atstatymui pasirodys dar negreitai, O žmonės išvaduotose teritorijose nebenori gyventi griuvėsiuose“, – teigia EP narys.

A. Kubiliaus teigimu, kadangi Černigovo apskrityje yra 57-ios hromados, o Lietuvoje – 60 savivaldybių, Lietuva galėtų imtis „globoti“ Černigovo (ar kurią nors kitą) apskritį, o šalies savivaldybės imtųsi globoti po vieną hromadą.

„Hromados yra įvairaus dydžio, kaimiškose vietovėse jose gyvena tik po 6-7 tūkst. žmonių, taigi ir mažesnėms Lietuvos savivaldybėms tai būtų pakeliama našta“, – mano europarlamentaras.

A. Kubiliaus teigimu, tokia „globa“ galėtų apimti pasirūpinimą statybinių medžiagų tiekimu, reikalingos techninės įrangos namams ir butams prieinamumu. Be to, tokia globa reikštų ir paramą hromadai ieškant kitų tarptautinių partnerių ar fondų indėlio į atstatymą.

„Tokia Lietuvos iniciatyva sulauktų ir kitų ES valstybių dėmesio. Tikėtina, kad ir kiti Ukrainos regionai (kurių yra apie 20) sulauktų atskirų ES valstybių „globos““, – įsitikinęs europarlamentaras.

Jis pažymi, kad Lietuva daug gali: valstybė padeda ginklais, visuomenės lyderiai surenka milijonus bairaktarams ir radarams, savanoriai veža generatorius ir visureigius.

„Bet ateina metas naujiems iššūkiams: padėti Ukrainai atsistatyti. Po vieną veikdami – to nepadarysime, bet imdamiesi visi kartu – kiekviena savivaldybė, kiekvienas miestas ir miestelis –galime tokią “globą” padaryti labai efektyvia. Nes ji tikrai yra reikalinga“, – sako EP narys A. Kubilius.

2023.02.27

ELP frakcijos vicepirmininkė R. Juknevičienė Kijeve susitiko su aukščiausiais Ukrainos vadovais

Europos Parlamento Europos liaudies partijos (ELP) frakcijos delegacija, kurios sudėtyje yra ir jos vicepirmininkė užsienio reikalams ir saugumui Rasa Juknevičienė, vasario 27 – 28 dienomis lankosi Kijeve (Ukraina). Delegacija, vadovaujama frakcijos pirmininko Manfredo Vėberio, susitiko su aukščiausiais Ukrainos vadovais, vyriausybės nariais, Aukščiausios Rados atstovais, politinių partijų lyderiais. 

 

Tebesitęsiant Rusijos karui prieš Ukrainą europarlamentarai išreikš paramą Ukrainai ir jos siekiui tapti ES ir NATO nare.

Mums reikia Ukrainos ES ir NATO, kadangi ji yra stiprus Europos saugumo ramstis. Šiuo metu Ukrainos kariuomenė yra stipriausia ir labiausiai patyrusi Europje, tad ji sustiprins europinę saugumo dimensiją mūsų transatlantiniuose ryšiuose. Turime didelių lūkesčių artėjančiam NATO viršūnių susitikimui ir kviečiame NATO šalis nares suteikti Ukrainai aiškias ir stiprias saugumo garantijas. Esame įsitikinę, kad Ukrainos narystė NATO žymiai prisidės prie Europos saugumo teigia ELP frakcijos vicepirmininkė R. Juknevičienė. 

Taip pat europarlamentarai pagerbs žuvusius už Ukrainos laisvę Rusijos-Ukrainos kare bei Holokausto aukas Ukrainoje, aplankys išlaisvintus Kijevo rajonus, susitiks su Ukrainos smegenų centrų atstovais. 

Delegacijos sudėtyje taip pat yra frakcijos vicepirmininkas Paulas Rangelis, Europos Parlamento pranešėjas Ukrainos klausimu Maiklas Galeris, EP pranešėja Ukrainos klausimu Tarptautinės prekybos komitete Sandra Kalnietė, EP pranešėjas Rusijos klausimu Andrius Kubilius ir kt.

 

2023.02.23

EP narys A. Kubilius kartu su tinklo „United for Ukraine” delegacija lankosi Kijeve

Tarptautinio parlamentarų tinklo „United for Ukraine“ koordinatorius, Europos Parlamento narys Andrius Kubilius bei šio tinklo atstovų delegacija, kurioje yra penkiolikos valstybių Užsienio reikalų komitetų vadovai bei jų pavaduotojai,  vasario 23-24 dienomis lankosi Kijeve (Ukraina), kur susitiko su aukščiausiais Ukrainos vadovais – Ukrainos prezidentu V. Zelenskiu, Aukščiausios Rados pirmininku R. Stefančiuku, vyriausybės nariais, parlamentarais.

„Prieš metus, tik prasidėjus karui, ėmėmės iniciatyvos burti tarptautinį paramos Ukrainai parlamentarų tinklą. Dabar tinklas jungia daugiau nei 400 parlamentarų iš viso demokratinio pasaulio. Pavyko nemažai pasiekti telkiant Vakarų politinę paramą Ukrainai. Šiandieninė delegacija, kurią suorganizavo aktyvus tinklo narys Žygimantas Pavilionis, yra labai simbolinis ir reikšmingas tokios paramos ženklas. Tai akivaizdus įrodymas, kad Ukrainos pergalė yra mūsų bendras reikalas. Ukrainiečiai aukštai vertina tinklo veiklą, o Rados Pirmininkas R. Stefančiuk kaip padėkos ženklą įteikė aukščiausią Rados apdovanojimą, nesustoju kartoti, kad ne ukrainiečiai mums, o mes ukrainiečiams turime iš širdies dėkoti už jų kovą, – sakė A. Kubilius. Vizitas vyksta Aukščiausios Rados pirmininko Ruslano Stefančiuko kvietimu. Taip pat delegacija aplankys išlaisvintas teritorijas Kijevo regione, dalyvaus parodoje „Vieneri metai po Rusijos kriminalinės invazijos Ukrainoje“.

2023.02.22

EP narys L. Mažylis pateikė klausimą Europos Komisijai dėl riboto ES sankcijų poveikio Rusijos ekonomikai

Vasario 22 d. Europos Parlamento narys prof. Liudas Mažylis išsiuntė klausimą Europos Komisijai dėl riboto ES sankcijų poveikio Rusijos ekonomikai.

Pateiktas klausimas:

Praėjus beveik metams nuo beprecedenčio Putino karo Ukrainoje pradžios, Rusijos ekonomika toliau atsilaiko prieš ES sankcijų spaudimą. Negana to, remiantis Tarptautinio valiutos fondo prognozėmis, Rusijos BVP kitais metais turėtų augti 0,3 proc. Šis rodiklis atskleidžia, kad pastarųjų devynių sankcijų paketų priimtos ribojamosios priemonės nesudavė reikšmingo smūgio Rusijos energetikos sektoriui, kurio generuojamas pelnas iš esmės ir finansuoja karą. Europos Parlamentas ne kartą išreiškė poziciją dėl reikalingo absoliutaus ekonominio embargo Rusijai, kaip pavyzdžiui 2023 vasario 2 d. rezoliucijoje dėl pasirengimo ES ir Ukrainos aukščiausiojo lygio susitikimui. Tačiau, šiuo metu reikšmingo politinio rezultato, tai yra rusiškos energetikos embargo nėra.

Prašau Komisijos atsakyti į toliau pateiktus klausimus.

  1. Kaip Komisija vertina pastarųjų devynių sankcijų paketų poveikį Rusijos ekonomikai ir ar buvo imtasi kokių nors veiksmų pašalinti esamas spragas?
  2. Ar Komisija ir kitos ribojamųjų priemonių priežiūros institucijos ėmėsi veiksmų, jog Rusija su trečiųjų valstybių pagalba grubiai neapeidinėtų ES sankcijų, ir jeigu taip, ar ketinama imtis veiksmų ir prieš trečiąsias šalis?
  3. Ar Komisija ketina imtis konkrečių priemonių dėl visiško iškastinio kuro ir urano importo iš Rusijos embargo, įtraukiant dujotiekių „Nord Stream 1“ ir „Nord Stream 2“ atsisakymą?

Liudas Mažylis. Moldovoje – europietiškų galimybių metas

Vasario 20 d. EURONEST parlamentinės asamblėjos nariai Kišiniove, Moldovoje, susirinko į 10-ąją eilinę sesiją. Dalyvavo Ukrainos ambasadorius, Moldovos ekonomikos ministras, Europos Komisijos, Europos investicijų banko atstovai, Europos Parlamento, Ukrainos Rados, Moldovos, Sakartvelo, Armėnijos, Azerbaidžano parlamentų deputatai ir demokratinės Baltarusijos opozicijos atstovai. Prieš asamblėjos atidarymo sesiją vyko komitetų ir darbo grupių posėdžiai, kuriuose daugiausia dėmesio buvo skiriama karo Ukrainoje poveikiui Rytų partnerystei, o darbotvarkėje dominavo regioninio saugumo, ekonominės integracijos, energetinio saugumo klausimai. Diskusijų metu, priimant rezoliucijas bei bendraujant su Moldovos valdžios, ES institucijų atstovais, įvairių valstybių diplomatais, tapo aiškesnė regiono eurointegracinė perspektyva, be kitko, ir pačios Moldovos politikos raidos būklė.

Visgi verta paminėti, kad Moldova – viena iš labiausiai Rusijos karo Ukrainoje politiškai ir ekonomiškai paveiktų valstybių Rytų Partnerystės regione. Pavyzdžiui, sieną kirtusių politinių pabėgėlių skaičius šiuo metu siekia 645 tūkst., o dabartiniu vertinimu šalyje yra beveik 100 tūkst. oficialiai registruotų pabėgėlių. Tačiau Moldovos nusiteikimas narystei ES čia yra labai ryškiai juntamas. Dabartinė Moldovos vadovybė įgyvendino daug demokratijos stiprinimo pokyčių.

Vertinant energetikos pokyčius, nereikia pamiršti, kad nuo sovietmečio Moldovoje (o ir kitose Rytų kaimynystės valstybėse) dujos ir šildymas šeimų ūkiams kainuodavo palyginti mažai. Tad Rusijos pradėtas energetinis šantažas iš pradžių sukėlė nemažą šoką. Gamtinės dujos, kurios prieš tai sudarė 56 proc. viso Moldovos energijos tiekimo, buvo 100 proc. importuojamos iš Rusijos per Ukrainą. Vis dėlto Moldovos vyriausybė susitvarkė su iššūkiais ir įvedė efektyvų kompensacijų mechanizmą. Pagaliau – pirmą kartą istorijoje – ši šalis nebėra priklausoma nuo Rusijos kaip vienintelio energijos tiekėjo. Moldovos valdžia – panašiai kaip Lietuvoje prieš kažkiek laiko – drąsiai planuoja naujas energetikos išteklių tiekimo jungtis. Konstruktyviai kalbama ir apie atsinaujinančios energetikos ateitį. O valstybės raida kažkuo primena poros dešimtmečių Lietuvos praeitį. Sovietmečio paveldą (ir fizinį, ir mentalinį) pamažu, bet įtikinamai išstumia pažangi europeizacija. Kaip pas mus „ėjo“ skandinaviško kapitalo bankai, taip dabar į Moldovą atėjo lietuviško kapitalo bankas, ir, beje, yra pirmaujantis. Vargu ar daug pozityvo atneštų esamos padėties sugrėsminimas (o tokių simptomų viešojoje erdvėje kartais pastebime). Geopolitiškai, Rusijai prarandant įtaką bei galią, nuolat minima potenciali fizinė Padniestrės grėsmė kuo toliau, tuo labiau eis į antrą planą.  Tas pat pasakytina ir apie kitas, tarp jų hibridines, grėsmes.

Viena vertus, atrodo, kad šalyje vykstantys protestai neapsieina be Kremliaus įtakos. Tačiau kalbant bendrai, tai yra perdėtai sureikšminama. Keli šimtai moldavų jau buvo išgabenti atgal į namus po sausio 19 d. patriukšmavimo – visuotinai kalbama, kad kiekvienas gavo po 20 eurų už tą pasivažinėjimą… Dar nebūtinai jie yra promaskvietiški, bet va vis pinigas kišenėn! Viešojoje erdvėje kartais pernelyg sutirštinamos provokacijų grėsmės. Čia pabuvus neatrodo, kad daugelis Moldovos gyventojų joms pasiduotų. Valdžia stabili, proeuropietiška vyriausybė toliau tęsia darbus. Moldova stengiasi – galėtų paspartinti sprendimus ir ES institucijos.

Žinoma, bendrija turi labai svarbų vaidmenį Moldovai formuojant ekonominį ir politinį saugumą. Per 2022 metus ES valstybių lyderiai turėjo rekordiškai didelį skaičių susitikimų su Moldovos Prezidente M. Sandu, taip patikinant abipusius tikslus. Europos Parlamentas taip tęsia savo įsipareigojimus sprendžiant Moldovos integracijos į ES klausimus. Pavyzdžiui, 2022 m. gegužės 5 d. Europos Parlamentas patvirtino Metinę ES ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimo įgyvendinimo ataskaitą. Raporte akcentuojamas struktūrinio bendradarbiavimo poreikis tarp Europos Parlamento narių ir Moldovos parlamento narių, konkrečiai – dėl reformų vykdymo ir stebėsenos. Taip pat svarbus akcentas buvo paminėtas dėl poreikio Europos Komisijos lygmeniu įsteigti Moldovos paramos grupę, kuri būtų sudaryta pagal Ukrainai sukurtos grupės pavyzdį ir teiktų būtiną techninę pagalbą reformoms remti.

Tačiau kalbant apie konkrečią, šiuo metu reikalingą paramą Moldovai, ES institucijos tęsia jau anksčiau pradėtas iniciatyvas. Pavyzdžiui, 2023 m. sausio 24 d. Komisija pasiūlė padidinti Moldovai teikiamą makrofinansinę pagalbą (MFP) iki 145 mln. eurų, taigi bendra 2023 m. šiai šaliai teikiamos MFP paramos suma sieks 295 mln. eurų. Kalbant apie energetinės naštos mažinimą, Komisija praeitą rudenį pateikė 200 mln. eurų vertės paketą energetiniam saugumui, iš kurių pusė būtų skiriama dotacijomis, o kita pusė – paskolomis. Šiuo žingsniu siekiama ne tik palengvinti naštą gyventojams, tačiau ir padėti diversifikuoti energijos rinką. Prieš tai ES Moldovai skyrė dar 60 mln. eurų finansinę pagalbą – mazutą iš Rumunijos. ES delegacija Kišiniove sutelkė 5 mln. eurų, skirtus pažeidžiamiausioms grupėms, kurios labiausiai nukentėjo dėl energijos kainų augimo.  Taip pat bendradarbiavimas su Moldova yra stiprinamas saugumo ir gynybos srityje.  2022 m. buvo inicijuotas ES ir Moldovos aukšto lygio politinis ir saugumo dialogas, siekiant stiprinti bendradarbiavimą vykdant bendrą saugumo ir gynybos politiką. Akivaizdu, kad Moldova vykdo reformas, po kurių ji virsta kuo tikriausia Europos dalimi. Jau dabar bendrai 60 proc. Moldovos eksporto keliauja į ES valstybes. Palaipsniui ES rinka Moldovai taps dar svarbesnė, ypač kai išsamios ir visapusiškos laisvosios prekybos erdvėje (DCFTA) bus įgyvendinti europiniai prekių standartai. Ši valstybė – tikrai reali kandidatė tapti dar viena sėkminga ES nare, o į iškylančias grėsmes ji reaguos operatyviai ir tinkamai.

Dėl Ukrainos narystės NATO. ELP pozicijos projektas

Dėl Ukrainos narystės NATO

Pozicijos projektas

2023 m. liepos 11-12 d. Vilniuje vyksiančiame NATO viršūnių susitikime bus atsakyta į strategiškai svarbų geopolitinį klausimą – gaus Ukraina kvietimą prisijungti prie NATO, ar ne.

Jei per Vilniaus viršūnių susitikimą Ukraina nebus pakviesta į NATO, tai turės didelių neigiamų pasekmių ilgalaikei Europos žemyno saugumo architektūrai. Tai bus aiškus ženklas, kad V. Putinas vis dar turi veto teisę dėl NATO plėtros. Tai taip pat reikš, kad Europos žemynas ir toliau patirs didelę trumpalaikę ir ilgalaikę saugumo riziką.

Ukrainos ir Sakartvelo nepakvietimas įstoti į NATO per Bukarešto viršūnių susitikimą 2008 m. lėmė Rusijos agresyvų karą prieš Sakartvelą, Krymo okupaciją ir 2014 m. pradėtą karą prieš Ukrainą, kuris 2022 m. išsiplėtė iki visaverčio karo.

Tų pačių strateginių klaidų kartojimas per Vilniaus viršūnių susitikimą sukels tokias pačias tragiškas pasekmes, t. y. dar didesnį V. Putino ir jo Kremliaus režimo agresyvumą.

Europos liaudies partija (ELP), pagrindinė Europos politinė jėga, nuo pat šio karo pradžios ėmėsi lyderystės paramos Ukrainai klausimais. Dabar iki Vilniaus viršūnių susitikimo ji turi suformuluoti aiškią poziciją, remiančią Ukrainos narystę NATO, ir imtis lyderystės Europos diskusijose šiuo klausimu.

Yra trys pagrindiniai argumentai, kuriuos skeptikai naudoja prieš tai, kad Vilniaus viršūnių susitikime Ukrainai būtų pasiūlyta narystė NATO:

– Ukrainos narystė NATO nesustiprins pačios NATO; tiesą sakant, vien diskusija apie tokią perspektyvą gali sugriauti Vakarų vienybę;

– daugelis NATO narių bijo paremti Ukrainos narystę NATO. Jų įsitikinimu, tai sustiprins V. Putino argumentus, kad Rusija yra apsupta priešų, ir padės V. Putinui dar labiau mobilizuoti Rusijos žmonių paramą karui;

– Daugelis NATO narių bijo per Vilniaus viršūnių susitikimą pateikti Ukrainai kvietimą tapti NATO nare, nes tai reikštų, kad nedelsiant bus pradėta NATO 5-ojo straipsnio taikymo procedūra ir taip NATO tiesiogiai įsitrauks į vykstantį karą.

Kaip EPP turėtų atsakyti į šiuos argumentus?

  1. Ukrainos narystė NATO – tai ne tik precedento neturinti galimybė sustiprinti NATO karinius pajėgumus, bet ir suvienyti Vakarus platesnei darbotvarkei, kuria siekiama užtikrinti tvarią taiką Europos žemyne:

NATO buvo įkurta 1949 m. tam, kad Vakarai galėtų kolektyviai pasipriešinti stalinistinės Rusijos/Sovietų Sąjungos imperinei ekspansijai į Vakarų Europą. Ukraina dabar būtent tai ir daro, o jos kariniai pajėgumai viršija visus narystės NATO kriterijus. Šiandien Ukraina dėl NATO tikslų kovoja viena – žinoma, su Vakarų karine pagalba, bet be jokių NATO tipo Vakarų kolektyvinio saugumo garantijų.

Per pirmuosius karo metus Ukrainos kariai, jų karinė/politinė vadovybė ir visa visuomenė įrodė, kad ukrainiečiai turi stipresnę motyvaciją ir karinius pajėgumus ginti savo žemę nei bet kuri kita Europos šalis. Jei Ukraina įstotų į NATO (ir ES), jie galėtų sudaryti mūšyje išbandytą „Europos kariuomenės“ branduolį.

Svarbiausia – Ukrainos narystė NATO išspręstų didžiausią Europos saugumo iššūkį, kurį kelia autoritarinė Rusija. Ukrainos narystė teigiamai paveiktų Rusijos transformaciją į demokratiją po Putino (žr. toliau), o tai savo ruožtu turėtų didelės įtakos taikos atkūrimui ir palaikymui Europos žemyne. Pagalba Rusijos transformacijai yra svarbi strateginė užduotis tiek NATO, tiek ES, nes demokratija Rusijoje yra vienintelis būdas užkirsti kelią tolesnei Rusijos agresijai. Demokratijos tarpusavyje nekariauja. Jei tokia platesnė vizija vyrautų tarp NATO narių, nebūtų jokių argumentų prieš vieningą paramą Ukrainos narystei NATO.

 

  1. Ukrainos narystė NATO padės Rusijai po V. Putino pertvarkyti demokratiją. Būtent todėl Rusijos opozicija remia Ukrainos narystę NATO, o V. Putinas taip aršiai jai priešinasi.

Kad dauguma rusų galėtų palaikyti Rusijos po Putino pertvarką atgal į demokratiją, Rusijos visuomenė turi atsisakyti svajonės atkurti imperiją. Tai yra esminis pirmas žingsnis. Kaip galime padėti Rusijos žmonėms atsisakyti imperinės svajonės? Šią užduotį galime vadinti svarbiausiu iššūkiu „Rusijos deputinizavimo“ procese. Tai galima pasiekti tik pasitelkus:

  • Visiškas karinis Rusijos pralaimėjimas Ukrainoje;
  • V. Putino ir A. Lukašenkos patraukimas atsakomybėn Tarptautiniame tribunole už agresijos nusikaltimą;
  • Pakvietimas Ukrainai tapti NATO nare.

Toks kvietimas rusams būtų stipriausias signalas, kad jų svajonė atkurti imperiją išblėso – Ukraina dabar yra Vakarų stovykloje.

Ilgalaikiam atkurtos demokratijos stabilumui Rusijoje po V. Putino (o tai labai svarbu siekiant tvarios taikos Europos žemyne) reikia, kad V. Putino imperinė svajonė apie Novorosiją būtų ne tik ryžtingai sutriuškinta, bet ir neleista jai atsigauti, kai neišvengiama porevoliucinė nostalgijos praeičiai banga užlies naujai atgimusią jauną Rusijos demokratiją. Net ir labiausiai užkietėję Rusijos imperijos šalininkai turi pagaliau suprasti, kad Ukraina jiems nebepasiekiama. Todėl Vakarai suinteresuoti artimiausiu metu suteikti Ukrainai narystę NATO. Ukrainos narystė NATO ne tiek svarbi Ukrainos saugumo didinimui ir užtikrinimui – Ukraina tai daro ir be narystės NATO. Pirmiausia ji skirta padėti rusams vėl nepasiduoti imperinei nostalgijai, sugriovusiai „Jelcino demokratiją“ ir atvedusiai V. Putiną į valdžią.

Putinas puikiai supranta, kad Ukrainos narystė NATO nesukels jokios grėsmės Rusijos saugumui, nes NATO yra gynybinė organizacija ir ji negrasina Rusijai jokia karine agresija. Štai kodėl Putinas neprieštaravo Švedijos ir Suomijos įstojimui į NATO, nors jų narystė priartina NATO prie pat Rusijos sienos. Tačiau V. Putinas puikiai supranta, kad dėl Ukrainos narystės NATO jo Novorosijos ideologija taps nebeaktuali. Be šio naratyvo jis negalės išlaikyti savo valdžios ir daugelio rusų nostalgiškos ištikimybės savo režimui. Baimė prarasti vidinę kontrolę yra pagrindinė priežastis, dėl kurios V. Putinas aršiai priešinasi Ukrainos narystei NATO. Dėl šios priežasties Rusijos opozicija taip pat nori, kad jų visuomenė atsikratytų bet kokios nostalgijos imperinei praeičiai, ir neprieštarauja, kad Ukraina rinktųsi savo kelią.

Per Vilniaus viršūnių susitikimą NATO narės turės apsispręsti, kieno klauso Ukrainos narystės NATO klausimu: ar autoritarinio V. Putino ir jo bičiulių Kremliuje, ar Rusijos opozicijos, kovojančios už demokratiją Rusijoje?

  1. Ukrainos narystė NATO nereiškia tiesioginio NATO dalyvavimo Rusijos agresijos kare prieš Ukrainą, tačiau ji gali paspartinti Rusijos pasitraukimą iš Ukrainos ir sugrąžinti taiką į Europos žemyną.

Gali būti įvairių būdų, kaip užtikrinti, kad Ukrainos pakvietimas prisijungti prie NATO (kol vyksta karas) netaptų valstybių narių įsipareigojimu įsitraukti į karą. Ukraina tokio įsipareigojimo nesitiki. Pavyzdžiui, į NATO kvietimą Ukrainai galėtų būti įtraukta nuostata, kad 5 straipsnis pradės veikti tik po Ukrainos pergalės kare.

Net ir tokia „ribota narystė“ Ukrainai suteiktų daug reikšmingos naudos, nes šalis taptų įprastinės NATO veiklos ir pratybų dalyve. Dar svarbiau, kad tai būtų labai aiškus signalas, jog NATO amžinai palaikys savo narę Ukrainą.

Tai būtų labai stiprus signalas Rusijos žmonėms, o ypač Rusijos karinei vadovybei, kad Ukraina jau yra Vakarų dalis ir niekada netaps jokios Rusijos imperijos dalimi.

Rusijos žmonės supras, kad jų svajonė atkurti imperiją išnyko visiems laikams (žr. pirmiau).  Rusijos kariškiai supras, kad Ukrainoje nėra jokios vilties ką nors pasiekti, susidūrus su Ukrainos karine motyvacija ir Vakarų karine technika kartu sudėjus.

Taigi net ir laikinai apribota Ukrainos narystė NATO pasiųstų labai aiškų signalą, kad NATO amžinai laikysis kartu su savo nare Ukraina.

Toks NATO sprendimas taip pat gali paskatinti dalį Kremliaus politinio ir karinio elito ieškoti būdų, kaip užbaigti šį pražūtingą Rusijai karą. Nes alternatyva – tolesnė Rusijos konfrontacija su susivienijusiais Vakarais dėl Ukrainos ateities – reikštų tolesnę izoliaciją ir galutinę katastrofą pačiai Rusijai.

********

Tai racionalūs argumentai, kuriais yra remiamas Vilniaus viršūnių susitikimo sprendimas pakviesti Ukrainą prisijungti prie NATO, nurodant, kaip tai bus naudinga ne tik Ukrainos saugumui, bet ir ilgalaikės tvarios taikos Europoje perspektyvai ir net demokratijos perspektyvai pačioje Rusijoje.

Ukrainos nepakvietimas būtų pakartotinė strateginė klaida ir praleista galimybė išspręsti didžiausią ilgalaikę Europos žemyno saugumo problemą.

Todėl Europos liaudies partija, politinė jėga, remianti demokratiją, saugumą ir tvarią taiką, turi imtis aiškios lyderystės šiuo Europos ateičiai itin svarbiu klausimu.

Europos Parlamento nariai:

Rasa JUKNEVIČIENĖ, Lietuva

Andrzej HALICKI, Lenkija

Andrius KUBILIUS, Lietuva

Ivan ŠTEFANEC, Slovakija

Romana TOMC, Slovėnija

Siegfried MUREȘAN, Rumunija

Vladimír BILČÍK, Slovakija

Andrey KOVATCHEV, Bulgarija

Riho TERRAS, Estija

Sandra KALNIETE, Latvija

Tomas TOBÉ, Švedija

Aušra MALDEIKIENĖ, Lietuva

Romana TOMC, Slovėnija

Elżbieta ŁUKACIJEWSKA, Lenkijs

Franc BOGOVIČ, Slovėnija

Jan OLBRYCHT, Lenkija

Janina OCHOJSKA, Lenkija

Michaela ŠOJDROVÁ, Čekija

Radan KANEV, Bulgarija

Inese VAIDERE, Latvija

Alexander Alexandrov YORDANOV, Bulgarija

Radosław SIKORSKI, Lenkija

Ewa KOPACZ, Lenkija

Jerzy BUZEK, Lenkija

L. Mažylis Vilniaus knygų mugėje pristatys naujausią savo knygą apie karo paženklintus metus Europoje ir kvies diskusijai

Europos Parlamento narys prof. Liudas Mažylis visus Vilniaus knygų mugės lankytojus vasario 23 d., ketvirtadienį, 16 val. kviečia į savo knygų pristatymą-diskusiją „Nuo Lietuvos Tarybos iki Europos Parlamento: geopolitinių iššūkių kaita“, kuris vyks Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ (Laisvės pr. 5, Vilnius) 3 salėje, Vytauto Didžiojo universiteto stende nr. 3.57.     Visi susirinkusieji išvys ir pačią naujausią, jau trečiąją, prof. L. Mažylio knygą apie veiklą Europos Parlamente ir politines aktualijas „Vėl karas Europoje“. „Totalinio Rusijos karo prieš Ukrainą metinių išvakarėse kviečiu susitikti Vilniaus knygų mugėje, kur pristatysiu naujausią savo knygą apie karą Europoje. Politiniu dienoraščiu parašyta knyga apima visus 2022-uosius metus: nuo stiprios karo nuojautos, karo pradžios – Vasario 24-osios, Rusijos agresijos ir teroro pieš Ukrainą, ukrainiečių ryžto iki kasdienių spendimų Europos Parlamente, Europos Sąjungos laikysenos“, – savo naujausią knygą aptaria prof. L. Mažylis. Pasak jo, „Vėl karas Europoje“ atspindi kaip keičiasi Europa ir demokratinis pasaulis, kaip naujai suvokiami geopolitiniai iššūkiai ir Lietuvoje. „Ši mano knyga yra išskirtinai emociškai nelengva, nes ar gali būti kitaip, kai visi klausimai ir įvykiai yra pažymėti karo prieš suverenią tautą temos… Bet kartu per kasdienį gyvenimą joje stipriai jaučiama viltis. Jaučiama, kad tiesa yra Ukrainos ir mūsų, ją palaikančių, pusėje ir tiesa veda į pergalę prieš agresorę maskvėnų federaciją“, – teigia Europos Parlamento narys prof. Liudas Mažylis.

Laisvė, demokratija, nepriklausomybė, pagarbūs santykiai tarp valstybių yra tos vertybės, kurias privalu nuolat ginti. Tai užkoduota Vasario 16-osios Akte, tuo grindžiama ir šiandieninė Europos vienybė. Profesorius Liudas Mažylis visus Vilniaus knygų mugėje kartu kviečia padiskutuoti tema „Nuo Lietuvos Tarybos iki Europos Parlamento: geopolitinių iššūkių kaita“. „Ši diskusija paremta mano parašytomis skirtingų žanrų knygomis. Pirmoji – pernai išleistų istorinių šaltinių leidinys „Lietuvos valstybės atkūrimo procesas. 1918 m. vasaris–kovas“ (bendraautorė Rasa Zozaitė) apie Lietuvos Tarybos veiklą, kurios rezultatas – Vokietija pripažino nepriklausomą Lietuvos valstybę. Antroji – jau minėta naujausia knyga-dienoraštis „Vėl karas Europoje“, kurios centrinė tema – europinių ir bendražmogiškųjų vertybių gynimas, Europos Parlamento veiksmai remiant Ukrainą“, – diskusiją pristato ir į ją kviečia. L. Mažylis.

Profesorius šalia savo pagrindinių darbų Europos Parlamente daug dėmesio ir toliau skiria istorinei atminčiai ir jos sklaidai, Vasario 16-osios Lietuvos temai. „Diskusijoje pristatomas laikotarpis atspindi kaip svarbu yra istorinė atmintis šiandienos sprendimams. Tiek mums patiems, tiek ir kitoms Europos valstybėms, kurios gal ne taip gerai supranta Rusijos veikseną, neturi tokių skaudžių patirčių kaip mes. Kartu per istorinę atmintį kviečiu žvelgti į ryžtingus Lietuvos Tarybos sprendimus, atvedusius į tarptautinį Lietuvos valstybės pripažinimą 1918-aisiais bei mokytis iš jų šiandieninių geopolitinių iššūkių kontekste“, – teigia L. Mažylis.

Prof. Liudas Mažylis visus Vilniaus knygų mugės lankytojus kviečia į savo knygų pristatymą-diskusiją „Nuo Lietuvos Tarybos iki Europos Parlamento: geopolitinių iššūkių kaita“. Vieta ir laikas: Vasario 23 d., ketvirtadienis, 16 val. Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ (Laisvės pr. 5, Vilnius) 3 salė, Vytauto Didžiojo universiteto stendas Nr. 3.57.

2023.02.20

Andrius Kubilius. Kalba Euronest parlamentinės asamblėjos sesijos atidaryme

Andriaus Kubiliaus kalba Euronest parlamentinės asamblėjos sesijos atidaryme, Kišiniovas, 2023 m. vasario 20 d.

Andrius Kubilius

Europos Parlamento narys

Euronest PA ko-pirmininkas

Sveikinu visus Euronest parlamentinės asamblėjos narius ir dėkoju šeimininkams iš Moldovos. Tai unikali sesija, nes tai pirmoji Euronest sesija, vykstanti karo metu.

Karas atnešė tektoninių pokyčių ir geopolitinių žemės drebėjimų visame Rytų partnerystės regione ir visame Europos žemyne.

Pirmasis klausimas, į kurį turime atsakyti – kodėl Putinas pradėjo karą?

Kai kas šį karą vadina tradiciniu neoimperiniu arba kolonijiniu karu.

Norėčiau pabrėžti, kad tai žlungančios autokratijos karas prieš neišvengiamą demokratijos plitimą rytinėje Europos žemyno dalyje. Vadinčiau jį „Kremliaus režimo išlikimo karu“.

Kremlius pradėjo šį karą, kad neleistų demokratijai plisti į Rusiją. Kremliaus režimui išlikti Rusijoje didžiausią grėsmę kelia demokratinės Ukrainos ir kitų Rytų partnerystės šalių sėkmė, nes tai gali įkvėpti Rusijos žmones reikalauti tokios pat raidos Rusijoje.

Ukrainos (ir kitų Rytų partnerystės šalių) sėkmė gali būti pasiekta tokiu pat būdu, kaip 1990-aisiais buvo pasiekta Vidurio Europos sėkmė integruojantis į ES.  Tai vienintelis būdas, kaip galima sukurti posovietinės erdvės šalių sėkmę. Putino režimui Ukrainos, Moldovos ir Sakartvelo integracija į ES yra didžiausias pavojus jo režimo išlikimui. Dėl šios priežasties jis pradėjo karą prieš Ukrainos sėkmę.

Rusija šį karą pralaimės. Su Vakarų pagalba jie bus nugalėti Ukrainoje.  To reikia ne tik Ukrainai, to reikia visam demokratiniam pasauliui, ypač demokratinei Europai. Ir toks pralaimėjimas atneš autokratijos Rusijoje žlugimą, o tai atvers duris transformacijai atgal į demokratiją Rusijoje.

Tai itin svarbus istorinis momentas, kuris pakeis visą Europos žemyno geopolitinį kraštovaizdį. Mes, mano karta, matėme, kaip griuvo Berlyno siena, dabar artėjame prie tokios pat istorinės reikšmės momento, kai grius Kremliaus autoritarinio, agresyvaus režimo siena.

Ir šis istorinis pokytis išskirtinai priklauso nuo Ukrainos.

Nes Rusijos transformacija, visų pirma, įvyks tada, kai Rusijos žmonės atsikratys svajonės atkurti imperiją. Kad to pasiektume, visi kartu turime įgyvendinti tris svarbius uždavinius: 1) Rusijos karinis pralaimėjimas Ukrainoje; 2) tarptautinis tribunolas V. Putinui; 3) Ukrainos narystė NATO: rusai turi suprasti, kad Ukraina pasitraukė iš jų įtakos sferos.

Iš kitos pusės, kad tokia transformacija įvyktų, Rusijos žmonės turi patikėti, kad jie gali normaliai gyventi pačioje Rusijoje. O kad tai įvyktų, Ukrainos, Moldovos ir Sakartvelo integracija į ES vaidins svarbiausią strateginį vaidmenį, nes taip bus sukurta Ukrainos ir kitų Rytų partnerystės šalių sėkmė, ir sukurtas pavyzdys bei įkvėpimas Rusijos žmonėms.

Rusijos transformacija yra vienintelis būdas sukurti tvarią taiką Europos žemyne. Todėl Europos integracija yra vienintelis kelias į tvarią taiką, ir todėl Rytų partnerystės šalių integracija į ES reikalinga ne tik pačioms Rytų partnerystės šalims, bet strategiškai labai reikalinga ir pačiai ES. Būtent šį aspektą mums iš ES pusės vis dar reikia tinkamai įsisąmoninti. Štai kodėl Rytų partnerystės politika yra viena svarbiausių ES geopolitinių politikos krypčių ir štai kodėl Euronest parlamentinė asamblėja yra toks svarbus įvykis.

Taip pat labai svarbu, kad ši asamblėja vyksta čia, Kišiniove. Ne tik todėl, kad sesija vyksta Ukrainos kaimynystėje, bet visų pirma todėl, kad Moldova labai aiškiai parodo, jog jei Rytų partnerystės regiono žmonės turi galimybę laisvai rinktis, jie renkasi europinę kryptį. Nepaisant visų Kremliaus pastangų pasipriešinti tokiam pasirinkimui pasitelkiant visus Kremliaus hibridinius poveikio ginklus. Norėčiau pasveikinti prezidentę Maią Sandu ir visus Moldovos vadovus už puikų darbą, atvedusį Moldovą į Europos kelią.

Moldova aiškiai parodo, koks būtų Baltarusijos žmonių pasirinkimas, jei jie turėtų galimybę laisvai rinktis – šią pasirinkimo teisę iš jų pavogė Lukašenka. Toks pats būtų ir Rusijos žmonių pasirinkimas, todėl Kremlius svajoja, kaip sužlugdyti tokį Moldovos žmonių pasirinkimą. Tačiau jiems nepavyks.

Rusijos autokratija pralaimės: tiek karine prasme Ukrainoje, tiek geopolitiškai prieš Rytų partnerystės šalių europinę integraciją.

Kad tai įvyktų, reikia konsoliduotos politinės valios iš ES ir viso Vakarų pasaulio pusės. Turime tiekti ginklus Ukrainai ir turime užtikrinti integraciją, numatydami plataus užmojo „Trio“ šalių integracijos darbotvarkę ir šiais metais pradėdami Ukrainos ir Moldovos stojimo derybas.

„Kariniu Ramšteinu“ mes, Vakarai, parodėme būdą, kaip sustiprinti savo politinę valią, kad galėtume tiekti ginklus. Norėdami užtikrinti integraciją, turime sukurti „integracijos Ramšteiną“.

Turime užtikrinti integraciją taip, kad Rytų partnerystės šalys, pirmiausia Moldova ir Ukraina, ir, tikiuosi, Sakartvelas, iki 2029 m. taptų ES narėmis ir dalyvautų eiliniuose rinkimuose į Europos Parlamentą.

Tai kelias į tvarią taiką visame Europos žemyne. Kremliaus sienų griūtis pašalins svarbiausią destabilizuojantį veiksnį, agresijos ir priespaudos faktorių visam Rytų partnerystės regionui, ne tik Ukrainai ir Moldovai, bet ir Baltarusijai bei visam Pietų Kaukazui.

Tačiau visi pokyčiai Rytų partnerystės regione, visi geopolitiniai pokyčiai Europos žemyne prasideda nuo Ukrainos pergalės.

Todėl tegyvuoja Moldova ir Slava Ukrainy!

2023.02.18

Europos Parlamente priimtos rezoliucijos prieš Rusijos sukeltą karą Ukrainoje ir M. Saakašvilio įkalinimą bei pasmerkti S. Berluskoni pareiškimai

Europos Parlamento plenarinėje sesijoje Strasbūre buvo priimtos rezoliucijos dėl Rusijos agresijos prieš Ukrainą metinių ir dėl buvusio Sakartvelo Prezidento Michailo Saakašvilio įkalinimo.

Šiomis temomis reikšmingai pasisakė ir Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen bei ES Vyriausiasis įgaliotinis  užsienio reikalams ir saugumo politikai Josep Borrell.

Kaip pasakojo Rasa Juknevičienė, ypač didelių atgarsių sulaukė buvusio Italijos Premjero, buvusio EP nario Silvio Berlusconi, vadovaujančio įtakingai, šiuo metu Italijoje valdančiojoje daugumoje esančiai partijai Forza Italia (priklauso Europos liaudies partijos (ELP) šeimai), žodžiai, esą, jis nesusitiktų su Ukrainos Prezidentu Volodymyru Zelenskiu, nes jo vadovaujama šalis pati yra kalta ir turėtų atiduoti Donbaso regioną.

Pasak europarlamentarės, reakcija į šiuos pasisakymus buvo griežta ir smerkianti. Vidiniai ELP grupės narių pasisakymai buvo paskelbti „Politico“ dienraštyje. Vasarą planuojamos grupės išvažiuojamasis posėdis Neapolyje (Italija), tačiau po šių pareiškimų daug grupės narių pasakė, jog jei ten dalyvaus S. Berlusconi, – jie neatvyks.

„Kas įdomiausia, kad mūsų frakcijos posėdžiuose ne mes aštriausiai pasisakėme, ne mes griežčiausiai pasmerkėme S. Berlusconį, ne mes, tai turiu omeny Rytų flangą, kuris tradiciškai yra Ukrainos pusėje, bet Belgijos delegacijos EP vadovas. Jis pasisakė griežčiausiai ir pareikalavo, kad Forza Italia pakeistų pirmininką (S. Berlusconi). Prie tokio pasisakymo prisijungė švedai, suomiai, ispanai, portugalai. Nebėra to susiskirstymo, kokį buvo galima matyti anksčiau, dar prieš metus, kur į Rytų problemas mes žiūrėjome vienaip, o vakariečiai kitaip,“ – sakė R. Juknevičienė.

EP narei teko reaguoti ir į socialistų laikyseną. „Man teko pasakyti, kad taip, S. Berlusconi yra baisus, (angl. horrible), bet, ponai socialistai, pasižiūrėkite į G. Šrioderį, į Bulgarijos, Kroatijos Prezidentus, kurie yra socialistai ir kurie atvirai remia Putiną, pasižiūrėkite į Slovakų socialistų lyderį, kuris kalba baisius dalykus. Žodžiu, kaip Danguje, taip ir ant žemės. Pas mus taip pat daug visokių įtampų, kaltinimų ir panašių dalykų“, – sakė R. Juknevičienė.

A. Kubilius, apžvelgdamas šią situaciją, retoriškai teiravosi, kas žmogų priverčia taip kalbėti: „Man lieka vienas klausimas: ar žmogus taip kalba tikrai dėl to, kad jis labai myli Rusiją, jam Rusija labai patinka ir tokie yra jo įsitikinimai, ar jis kalba todėl, kad jam liepia taip kalbėti. Liepia su šantažo elementais“.

Apžvelgiant vakariečių kolegų reakcijas šiuo klausimu, pasak politiko „pasimatė artėjančių rinkimų požymių. Po metų EP rinkimai, kitur – nacionaliniai, ir staiga visi pradėjo suprasti tai, ką mes visą laiką sakėme, kad Ukrainos tema tikrai yra svarbi visiems rinkėjams, gal kažkur labiau, aštriau, bet tikrai nėra taip, kad vakarų Europos rinkėjams tai nerūpi. Tai pradeda aiškėti ir politikams. Ir su tokiu berluskonišku trigerinimu staiga visiems paaiškėjo, kad jų rinkėjai į tai reaguoja labai piktai ir kad tada jiems, mūsų kolegoms, į tai irgi reikia reaguoti“, – sakė A. Kubilius.

Panašiai kalba ir europarlamentaras S. Jakeliūnas, esą, ukrainiečiai patys išsiprovokavo karą.

„Palikime tuos dalykus mūsų visuomenei vertinti, bet noriu pabrėžti, kad S. Jakeliūnas arba kai kurie kiti R. Karbauskio kandidatai panašiai kalba suprasdami, kad jų rinkėjų Lietuvoje irgi yra. Lietuvoje irgi turime labai rimtą dirvą, kurioje Putinas gali darbuotis. Tokius žmones pastumdamas į priekį jis gali sukelti tektoninių pokyčių Lietuvoje“, – sakė R. Juknevičienė.

A. Kubilius prisiminė labai svarbią mintį, išgirstą vienoje darbinėje ELP išvažiuojamoje konferencijoje, kur prancūzė, garsaus think tank (liet. smegenų centro) atstovė įgarsino mintį, jog JAV kongrese norėdamas turėti palaikymą ir įtaką Ukrainos klausimu, antru punktu turi kalbėti apie Kiniją. Tai reiškia, kad pergalė prieš Rusiją būtų svarbus signalas Kinijai, kad ji irgi galimai sumažins savo geopolitines ambicijas.

„Todėl mūsų bendradarbiavimas su Taivanu ir stovėjimas su JAV vienoje barikadų pusėje yra toks svarbus“, – sakė A. Kubilius.

Tos pačios ekspertės nuomone, JAV baiminamasi Ukrainos totalinės pergalės prieš Rusiją ir dėl pasekmių pačiai Rusijai, kad Rusija gali subyrėti, kad bus dar blogiau nei yra Putinas. „Todėl kai yra tokių baimių Vakarų sostinėse, kai negalvojama, kad Rusijos sutriuškinimas gali atverti duris į demokratines permainas, nėra tikima demokratijos perspektyva Rusijoje, tada atsiranda tokių baimių, kad Ukrainos  pergalė gali atnešti blogų pasekmių Rusijai ir tada visam pasauliui bus pavojinga ir todėl atsiranda vidiniai, psichologiniai barjerai duoti Ukrainai tiek ir tokių ginklų, kurie leistų pasiekti tokią triuškinančią pergalę“, – svarstė A. Kubilius.

R. Juknevičienė pasakojo girdinti Rusijos propagandinėje erdvėje ir kitokių nuotaikų – kylantį sąmyšį dėl Japonijos krypties keitimo – gynybos lėšų didinimo, jėgų stiprinimo.

Visą vaizdo įrašą žiūrėkite: https://youtu.be/fpQRHyAvUb8

×