Savaitė Europos Parlamente: Sacharovo premija – A. Navalnui, parama Lietuvai dėl migrantų politikos ir santykių su Taivanu

2021-10-22 |

Šįkart savaitės įvykius Europos Parlamento (EP) nariai Andrius Kubilius ir Rasa Juknevičienė apžvelgė iš Panevėžio, kur dalyvavo susitikimuose su visuomene. Pradėdama pokalbį R. Juknevičienė priminė, kad biuras Panevėžyje, kaip ir Kaune bei Vilniuje buvo įsteigti tikintis, kad juose visada bus gausu žmonių. Tačiau pandemija daugelį dalykų pakeitė.

„Dabar tuos susitikimus bandome atnaujinti: Andrius atvyko iš Vilniaus, aš – iš Tiltagalių. Tai pirmieji popandeminiai susitikimai. Su panevėžiečiais smagiai pasišnekėjome, – sakė R. Juknevičienė. – Tačiau prisipažinsiu, kad žado netekau, kai reikėjo pradėti šitą mūsų pokalbį. Atrodė, kad ramiai papasakosime apie darbus EP, bet pažiūrėjau į internetines naujienas, o ten – Prezidento žinutė. Netekau žado. Prezidentas pasakė, kad vasarą mūsų Vyriausybė buvo tyčia pristabdžiusi vakcinacijos tempus“.

„Tam, kad nebūtų įvykdytas Prezidento įpareigojimas pasiekti 70 proc. paskiepytos visuomenės – tai Prezidento žodžiai! Aš taip pat galvojau, kaip čia juos pakomentuoti. Deja, negaliu tais žodžiais, kuriais norėčiau…“, – paantrino A. Kubilius.

Parlamentarai šią savaitę dalyvavo Lietuvos nacionalinio saugumo konferencijoje. R. Juknevičienė atkreipė dėmesį, kad mūsų Prezidentas joje pasakė teisingą kalbą.

„Pagalvojau, kad įmanoma mūsų Valstybę vesti tokiu susitaikymo keliu, kai vieni kitiems padeda sunkiais momentais: emigrantų krizės, tiksliau – Lukašenkos sukeltos krizės; dėl vakcinacijos. Ir staiga – šitoks sakinys. Man atrodo, kad blogiau jau nebegalima pasakyti. Prezidentas neturėtų taip akivaizdžiai meluoti, kurti sąmokslo teorijas. Aplinkybės mūsų Vyriausybei ir taip nėra lengvos“, – sakė EP narė.

„Mane labiausiai gąsdina, kad tai – nuoširdus mąstymas. Kad tokia mintis gali susiklostyti Prezidento galvoje ar jo aplinkos mąstyme. Tai yra labai pavojinga Valstybei“, – sakė A. Kubilius.

Juknevičienė vienu svarbiausių šios savaitės įvykiu, nuskambėjusiu po visą pasaulį, įvardijo Sacharovo premijos paskyrimą Aleksejui Navalnui.

„Nebuvo viskas taip paprasta. Pasiūlyta daug kandidatų. Mums teko dalyvauti šios procedūros pačioje pradžioje. EP kiekviena politinė grupė gali nominuoti savo kandidatą. Tada už pasiūlymus turi balsuoti du komitetai: Užsienio reikalų ir Vystymosi. Tik tuomet iš visų kandidatų išrenkami trys nominantai. Į nominaciją pretendavo labai rimti pasiūlymai – Afganistano moterys ir buvusi Bolivijos prezidentė. Trečiadienį susirinkusi viso Parlamento vadovybė, kurią sudaro Parlamento Pirmininkas, pavaduotojai ir politinių grupių vadovai, nutarė iš tų trijų kandidatų išrinkti A. Navalną“, – procedūras papasakojo R. Juknevičienė.

„Labai svarbu, kad Europos liaudies partijos (ELP) frakcija priėmė sprendimą ir iškėlė A. Navalno kandidatūrą. Prieš tai ją buvo iškėlusi žymiai mažesnė liberalų grupė. Bet ELP yra didžiausia grupė Parlamente ir jos apsisprendimas ypač svarbus, – sakė A. Kubilius. – Galima pasidžiaugti, kad mūsų kolega iš Olandijos Peter van Dalen buvo iniciatorius iškelti A. Navalno kandidatūrą. Šiek tiek buvome nustebinti, kad frakcijos vadovybė apie šią kandidatūrą kalbėjo labai atsargiai, bandydami teigti, kad kiti jo neparems, liksime mažumoje. Buvo teigiama, kad viena vertus, A. Navalnui negavus premijos, Kremlius labai iš jo tyčiosis, kita vertus, mums, ELP frakcijai, kuri yra didžiausia, nėra gerai būti ta, kuri nenugali. Buvo linkstama į tai, kad turėtume įvardinti kaip nominuotas premijai Afganistano moteris, kurias jau buvo iškėlę kairieji. Teko mums prašyti žodžio. Kalbėti pakankamai emocingai, drąsiai, įvardinant, kad tokia pozicija būtų sunkiai suprantama“.

„Laimėjome balsavimą. Turėjau nerimo ir abejonių. Galvojau, kad kitos politinės grupės į kairę nuo mūsų susivienys ir balsuos už kitą kandidatūrą. Bet įvyko taip, kaip įvyko. Džiaugiamės, sveikiname ir manome, kad tai turės didelė pasaulinę reikšmę. Šiandien viena moteris, pabėgusi iš Rusijos į Lietuvą, parašė, kad gal bent jau su juo kalėjime padoriau elgsis. Tai noriu tikėtis bent jau to“, – sakė EP narė.

Pasak R. Juknevičienės, tai yra ženklas, kad vertybiniai dalykai Europos Sąjungai yra svarbūs. „Žmogus kariniu cheminiu ginklu nuodytas, išlikęs gyvas, grįžęs į Rusiją žinojo, kas jo laukia. Šita jo drąsa nusipelno būti įvertinta“, – apibendrino parlamentarė.

Kitas svarbus aptartas klausimas vėl buvo susijęs su rytų kaimynais. Trečiadienį parlamente vėlų vakarą vyko diskusija apie apgręžimo politiką, kai atvykę prie sienos ir neteisėtai norintys ją kirsti žmonės iš kitų šalių yra tiesiog apgręžiami ir jiems yra siūloma legaliai prašytis prieglobsčio. Daugelį Lietuvoje nustebino komisarės Ylvos Johansson išplatinta žinutė iš jos pasisakymo apie tai, kad atstūmimai negaus pritarimo ES. Bet nepasakė, kad tie atstūmimai būtų uždrausti. Valstybės-narės turi gintis nuo to, ką dabar patiria.

Visos kairiosios politinės grupės aštriai pasisakė, kad visi, nesvarbu, kaip jie būtų atsidūrę prie ES sienos: ar Lukašenkos stumiami, ar patys atėję, turi būti įleisti.

Plenarinės sesijos metu šiuo klausimu pasisakęs A. Kubilius pažymėjo, kad Komisarė I. Johansson iki šiol labai giria Lietuvą, kad mūsų šalis dirba skaidriai, atvirai sprendžia bet kokias problemas. Europos Komisijos parama mums šiuo klausimu buvo ir yra labai svarbi.

„ES teisės aktuose yra nemažai vidinio prieštaravimo, nes vieni teisės aktai reikalauja ginti sieną, mes tą bandome daryti. Tačiau labai daug priemonių, kaip tai padaryti be fizinės tvoros juose nėra. Nepaisant to – neįleidimo, kaip sienos gynimo, procedūra toliau bus tęsiama. Aišku, gaila žmonių. Jų problemos gerai žinomos, – sakė A. Kubilius ir pridūrė: –  Esminis problemos sprendimas yra Lukašenkos režimo pabaiga. Kitas dalykas, į kurį pasisakydamas Parlamente atkreipiau dėmesį, tai tos pačios Komisijos ir Komisarės I. Johansson reikšmingas dokumentas, kuris skirtas kovai su migrantų kontrabanda (kai migrantai yra permetami per sieną kontrabandiniu būdu). Kalbama ir apie Baltarusiją. Komisija yra įvardijusi, kad tai, ką daro Lukašenka, yra hibridinis karas, išnaudojant valstybės remiamą kontrabandą migrantais. Visiškai akivaizdu, kad kontrabanda migrantais yra griežtai baudžiama pagal visus tarptautinius teisės aktus. Baudžiama kriminaline atsakomybe. Savo pasisakymą baigiau retoriniu klausimu, ar Komisija yra pasiruošusi kelti Lukašenkos kriminalinės atsakomybės klausimą?“.

Pasak R. Juknevičienės, Šengeno sutartyje labai aiškiai detalizuoti klausimai ir aplinkybės dėl vidinių sienų uždarymo, atidarymo. Bet neaptarta, kaip Europos Sąjunga turi saugoti savo išorinę sieną.

„Man atrodo, kad ES yra dar vienas pasidalijimas. Tai šalys, kurios turi saugoti išorinę sieną. Ir šalys, kurios tokių sienų neturi“, – sakė A. Kubilius.

Vokietija vėl kelia antrinės migracijos klausimus, kai šimtai ir tūkstančiai migrantų iš Baltarusijos per Lenkiją ir Lietuvą ateina prie Vokietijos sienos. Ne visi yra neįleidžiami. Randa skyles per miškus, kur pasieniečiai ir nepamato. Veikia ir kontrabandos žmonėmis tinklai. Lietuvoje tai daroma jau ne pirmus metus.

Trečioji šios savaitės tema – Taivanas. Viešai paskelbta, kad didžiulė Taivano verslo delegacija atvyksta į Čekiją, Slovakiją ir Lietuvą, į tas šalis, kurios palaikė Taivano atstovybių kūrimą. Europos Parlamente pirmą kartą istorijoje yra priimamas dokumentas: Parlamento nuomonė dėl Europos Sąjungos ir Taivano santykių.

„EP pranešimas šituo klausimu labai svarbus. Jame detaliai išdėstyta, kaip ES turėtų matyti santykius su Taivanu, kaip juos reikėtų stiprinti. Taivane veikianti ES atstovybė turėtų būti pavadinta ne ES atstovybe Taibėjuje, o Taivane. Išskirta pastraipa, kad Europos Sąjunga turi paremti Lietuvą, kai Lietuva susiduria su Kinijos persekiojimu dėl savo paramos Taivanui. Tai svarbi žinutė tiems, kurie Lietuvoje mėgsta save vaizduoti dideliais Europos politikos ekspertais, kurie bando teigti, kad Lietuva kažkaip išsišoka, ir kad niekas jos Europoje neremia. Šitas EP pareiškimas ir pastraipa dėl paramos Lietuvai yra labai aiškus atsakymas Lietuvos skeptikams“, – sakė A. Kubilius.

×