2022.11.28

Europos liaudies partijos frakcija patvirtino europarlamentaro A. Kubiliaus parengtą politikos dokumentą dėl Ukrainos

Praėjusią savaitę Europos liaudies partijos (ELP) frakcijos posėdyje Strasbūre buvo patvirtintas Europos Parlamento nario Andriaus Kubiliaus parengtas ELP politikos dokumentas dėl Ukrainos. Jis tapo oficialia frakcijos pozicija. Dokumente išdėstyta išsami būtinų permainų strategija, kurią galima apibūdinti kaip 10 svarbiausių žingsnių, kurių turėtų būtų imamasi siekiant padėti Ukrainai laimėti karą ir Europos žemynui atlaikant karo keliamus iššūkius, kai Europos Sąjungai po šios geopolitinės krizės tampant žymiai stipresne užsienio ir saugumo politikoje.

„Rusijos karas prieš Ukrainą tęsiasi jau devynis mėnesius. Ukraina rodo neįtikėtiną drąsą gindama save ir visą Europos Sąjungą (ES). ES pagalba Ukrainai nuo pat karo pradžios atliko labai svarbų vaidmenį. Tikėtina, kad karas užsitęs. Todėl ES turi būti pasiruošusi tokiai ilgesnei laiko perspektyvai, pereidama nuo „ad hoc“ sprendimų prie tinkamo sisteminio atsako į karo keliamus iššūkius Europos žemynui“, – pabrėžė EP narys Andrius Kubilius. 

Jis taip pat pažymėjo, kad ELP visuomet buvo politinė lyderė telkiant politinę ir dalykinę paramą Ukrainai ir kitoms Rytų Partnerystės šalims. Su patvirtintu politikos dokumentu ELP ėmėsi iniciatyvos brėžti ilgalaikę svarbiausių sprendimų karo ir pokario laikotarpiui kryptį. „Džiaugiuosi, kad kolegos ELP frakcijoje ir visame Parlamente vis labiau įsiklauso į mūsų vertinimus, idėjas, iniciatyvą. Dešimtmetis iki 2030 metų bus „Ukrainos dešimtmetis“, Europa turi būti tam pasiruošusi ir mes visi prie to prisidedame“, – teigia A.Kubilius.

10 žingsnių:

1. Karo pabaiga ir Ukrainos pergalė (visiškai išlaisvinant jos teritorijas) priklauso tik nuo Vakarų tiekiamos ginkluotės kiekio ir kokybės. Kuo greičiau bus pristatyta daugiau ginklų, tuo greičiau įsivyraus taika.

2. Sankcijos silpnina Rusijos karinius pajėgumus ir jos turėtų likti galioti tol, kol bus išlaisvinta visa Ukrainos teritorija ir Rusija sutiks sumokėti visas kompensacijas.

3. ES ir G7 šalys turi skubiai sukurti sisteminę Ukrainos gynybos ir išlikimo finansavimo strategiją: ginklų tiekimas (2023 m. reikia 100 mlrd. eurų); Ukrainos valstybės funkcionavimas (2023 m. reikia 36 mlrd. eurų), Ukrainos atstatymas (nuo 2023 m. reikia 350 mlrd. eurų). ES ir jos valstybės narės turėtų būti pasirengusios sutelkti bent 300 mlrd. eurų lėšų Ukrainos poreikiams. Reikia imtis ryžtingų ir skubių veiksmų, kaip ir pandemijos metu. Kovai su „Putino žiemos karu“ prieš ES gali prireikti papildomų ES ir tarptautinių lėšų. ES ir jos tarptautiniai partneriai turi dirbti petys į petį, kad papildytų vieni kitų pastangas;

4. Suteikus Ukrainai kandidatės statusą, ES turi nedelsdama judėti į priekį: pradėti derybas dėl narystės kiek galima greičiau, siekiant užbaigti reikiamas reformas ir derybas per 3-4 metus. Galutinis tikslas – iki šio dešimtmečio pabaigos suteikti Ukrainai (ir kitoms narystės siekiančioms šalims) ES narystę, jei stojančiosios šalys įgyvendins plataus užmojo reformas. Integracija į ES bendrąją rinką turėtų būti baigta iki 2025 m;

5. ES turėtų paspartinti savo vidaus reformas, kad pasirengtų būsimai plėtrai. Todėl pasirengimas ES Reformų Konventui ir jo sėkmė turės didelę geopolitinę reikšmę;

6. Būsimi susitarimai dėl Ukrainos saugumo bus labai naudingi visai ES. Todėl valstybės narės ir NATO turi būti pasirengusios suteikti saugumo garantijas Ukrainai pasibaigus karui. Ukraina nusipelno tokių garantijų. Be to, turėdama labiausiai patyrusias karines pajėgas Europos žemyne, Ukraina gali užtikrinti daug didesnį saugumą visai Europai;

7. ES turi parodyti, kad su V. Putinu nebus tęsiama „įprasta veikla“ (business as usual). ES galėtų parodyti savo tvirtą poziciją kartu inicijuodama specialaus tarptautinio tribunolo, kuris tirtų įvykdytą karo agresijos nusikaltimą, įsteigimą. Taip būtų pradėtas teisinis tyrimas dėl V. Putino atsakomybės už įvykdytus karo nusikaltimus;

8. ES turi nustoti teikti pirmenybę „dialogui su Putinu“, nes tai būtų dialogas su potencialiu karo nusikaltėliu; kartu ji turėtų suintensyvinti dialogą su demokratine Rusijos opozicija. Šis dialogas turėtų turėti stabilią institucinę struktūrą. Tokios pat galimybės turėtų būti suteiktos ir Baltarusijos opozicijai. Taip ES turėtų sustiprinti savo kovą už demokratijos gynimą;

9. ES turi turėti aiškią tiek trumpalaikę, tiek ilgalaikę strategiją, kaip laimėti šį „žiemos karą“, kurį V. Putinas kariauja prieš visą ES. Reikia imtis skubių ES lygmens priemonių padėčiai stabilizuoti. ES taip pat turi pareikšti, kad „įprastinis verslas“ su „Putino dujomis ir nafta“ net ir karui pasibaigus nesitęs. Ambicingesnis „žaliojo susitarimo“ įgyvendinimas yra tinkamas šios geopolitinės krizės sprendimas ir pergalinga strategija „Putino žiemos kare“;

10. ES turi išeiti iš šios geopolitinės krizės geopolitiškai stipresnė. ES turi atvirai išnagrinėti didžiausias praeities ES geopolitines klaidas, dėl kurių kilo ši krizė. ES turi nustoti bijoti V. Putino, nes šis silpnumas tik provokuoja V. Putiną. ES turi turėti daug ambicingesnę ES plėtros strategiją, ypač Ukrainos atžvilgiu. ES turi „europeizuoti“ savo užsienio ir saugumo politiką ir pereiti prie daugumos balsavimo (atsisakant „veto“ teisės) priimant ES sprendimus užsienio politikos klausimais. ES turi būti pajėgi per karą sutelkti daug daugiau lėšų ir investuoti jas į ES karinės pramonės gamybos didinimą.

2022.09.28

ELP frakcijos vicepirmininkė R. Juknevičienė pristatė svarbiausius prioritetus užsienio reikalų ir saugumo srityje 2024 metams

Europos liaudies partijos (ELP) frakcijos vicepirmininkė Rasa Juknevičienė trečiadienį Kretoje pristatydama kolegoms frakcijos prioritetus užsienio reikalų ir saugumo srityje apžvelgė situaciją Europos žemyne bei pasaulio politikoje ir išskyrė svarbiausius aspektus.

Vieną kartą Vakarai jau suklydo, diagnozuodami Putino politiką. Pritariu tam. Ši klaida stipriai prisidėjo, kad šiandien Europos žemyne vyksta kruvinas karas ir tai, kad europiečių laukia nelengva Putino žiema, sakė EP narė.

Kalbėdama ji pažymėjo, kad nuo vasario 24 dienos įvyko neįtikėtini pokyčiai mūsų pačių mąstysenoje.

Pamenu savaitę iki karo, kai Ukraina jau prašė mūsų rezoliucijos su straipsniu apie ES kandidatės statusą. Tuomet daugumai toks prašymas atrodė beveik kaip iš kosmoso. Šiandien tai jau nuspręsta ir Europos liaudies partijos lyderystė čia buvo svarbi, akcentavo R. Juknevičienė.

Ji svarstė, kokius prioritetus būtume dėlioję, jei Putinas būtų paėmęs Ukrainą per tris dienas, kaip planavo, taip pat kokia būtų Europa, koks būtų pasaulis?

Taip, šiandien jau žinome tuos baisumus, kurių dar nežinojom vasarį, laukia naujos atakos. Tačiau atvertas pūlinys yra perspektyva pasveikti. Jį reikia išvalyti, reikia stiprių vaistų pažeistiems audiniams. Tačiau daug blogiau būtų, jei pūlinys plėstųsi ir putinizacijos infekcija užvaldytų didelę dalį Europos žemyno, teigė R. Juknevičienė.

Rusijos karas prieš Ukrainą yra ir mūsų karas

Pasak europarlamentarės, svarbiausia sutarti, kad Rusijos karas prieš Ukrainą yra ir mūsų karas, Rusija nėra ta galybė, kurios mes turime bijoti.

Ukraina yra viena iš kertinių viso Europos žemyno valstybių, kuriai privalome padėti tapti laisvės ir demokratijos flagmanu visame regione, įskaitant Baltarusiją ir Rusiją, pažymėjo ELP frakcijos vicepirmininkė.

Jos įsitikinimu, šiuo metu vyksta antrasis buvusios SSRS imperijos byrėjimo etapas.

Jis neišvengiamas, todėl ES turi būti pasiruošusi priimti šį Europos suvienijimo iššūkį, sakė R. Juknevičienė.

Be to, anot EP narės, turime sutarti, kokią Rusiją norime matyti po to, kai Ukraina laimės šį karą. Ji pasiūlė priimti drąsų iššūkį ir padaryti viską, kad Rusija taptų neagresyvia, normalia valstybe, galinčia pretenduoti į demokratinį vystymąsi. Tai yra būtina sąlyga visos Europos saugumui.

R. Juknevičienė taip pat teigė, jog turime siekti teisingumo tam būtina sukurti specialų tribunolą dėl agresijos nusikaltimų. Kitaip mūsų žodžiai Niekada daugiau” bus tušti.

Kalbėdama apie prioritetus dėl Ukrainos, ji pažymėjo, kad šaliai reikia padėti laimėti karą prieš Rusiją kuo greičiau, todėl turi būti teikiama visa įmanoma karinė pagalba. Be to, Ukrainai reikalinga atstatymo ir atsigavimo pagalba ir suteikta narystė ES ir NATO artimiausiu įmanomu laikotarpiu.

Dėmesys Kinijai ir Afrikai

Savo kalboje R. Juknevičienė taip pat skyrė dėmesio ES vystymosi ir plėtros temai.

Vakarų Balkanai ir kitos Rytų partnerystės šalys – tai abu regionai, kurie yra vienodai svarbūs mums patiems, sakė ELP frakcijos vicepirmininkė.

Ji teigė, jog ateityje Europos Sąjunga turi pati reformuotis, kad institucijos būtų pasirengusios plėtrai. Be to, reikia keisti sprendimų priėmimo mechanizmą Taryboje. Pasak europarlamentarės, ES yra žmogaus teisių, laisvės ir demokratijos bastionas.

Apžvelgdama santykius su Kinija, R. Juknevičienė pabrėžė, kad svarbūs du momentai: pirma, ES ir JAV požiūris ir veiksmai turi būti sukoordinuoti. Antra, Taivanas yra Azijos Ukraina.

Demokratinio Taivano svarba Azijai yra tokia pat, kaip Ukrainos likimas Europos žemyno saugumui ir demokratijai, pažymėjo ji.

Ji taip pat savo kalboje išskyrė Afriką, kaip tradiciškai vieną iš svarbių Europos liaudies partijos prioritetų.

Rusijos karas atskleidė, kad dezinformacija, melas veikia. Rusijai pavyko paskleisti savo melą apie nacius Ukrainoje daugelyje Afrikos valstybių, Lotynų Amerikoje, Azijoje. Ir dabar Kremlius tuose žemynuose bando telkti antivakarietišką koaliciją, sakė R. Juknevičienė.

Todėl, jos teigimu,mes turime būti stipresni ir patrauklesni.

Nugalėjus Putiną Ukrainoje, pasikeis situacija ir šiose pasaulio  dalyse, tačiau tai nereiškia, kad mes neturime atlikti savo namų darbų.

ES turi žymiai rimčiau žiūrėti į savo gynybinius pajėgumus

Kalbėdama apie saugumo ir gynybos politikos dimensiją EP narė pabrėžė, kad Rusijos karas prieš Ukrainą parodė, kad ES nėra pajėgi atremti rimtų konvencinių grėsmių.

Europos žemyne svarbiausią vaidmenį suvaidino JAV ir Didžioji Britanija. Suomija ir Švedija stoja į NATO. Tai parodė, ką apie saugumo situaciją Europoje mano piliečiai, sakė R. Juknevičienė.

Pasak jos, anksčiau daug buvo kalbėta apie Europos kariuomenę, tačiau šiandien Europa turi kariuomenę tai Ukrainos kariuomenė.

Neišvengiamai tai pakeis iki karo buvusios diskusijos esmę. Nėra abejonių, kad ES turi žymiai rimčiau žiūrėti į savo gynybinius pajėgumus, pažymėjo ELP frakcijos vicepirmininkė.

Be to, ji teigė, kad Europos liaudies partija turi tapti saugikliu ir pačia švariausia ES politine bendruomene.

Ji stebėjosi, kokiu būdu Serbijos dabartinė valdanti partija tapo asocijuota ELP nare. Partija, kurios Užsienio reikalų ministras tik ką pasirašė sutartį su Lavrovu dėl užsienio politikos derinimo?

ELP frakcijos vicepirmininkė teigė esanti tikra, kad po dabar vykstančios Ukrainos dalies aneksijos jau nė vienas iš ELP partijos lyderių nebeapsilankys aneksuotose teritorijose, kaip tai padarė kai kurie politikai, 2015 metais apsilankę Kryme ir pareiškę, kad viskas vyko demokratiškai. 

 

2021.10.15

A. Kubilius: „Atsiveria galimybės Lietuvai daryti įtaką ES politikai tomis nuostatomis, kurios mums yra svarbios“

Ši savaitė Europos Parlamente buvo pažymėta rimtais pokyčiais: Rasa Juknevičienė buvo išrinkta didžiausios Europos liaudies partijos (ELP) frakcijos vicepirmininke. Pasak A. Kubiliaus – tai istorinis pasiekimas, nes ši pozicija yra labai svarbi. Iki šiol iš lietuvių parlamentarų niekas tokio posto dar nebuvo užėmęs. A. Kubilius pajuokavo, kad R. Juknevičienė nuo šiol bus jo tiesioginė viršininkė.

„Kad tai atsitiktų, labai daug prisidėjo Andrius. Gal pusantro mėnesio jis mane įtikinėjo. Be to, susiklostė tam palankios aplinkybės. Europos Parlamente apskritai daug pareigūnų keičiasi, kai praeina pusė kadencijos laikotarpio. ELP grupėje naujai renkamas buvo ir pirmininkas, tiesa, iš vieno kandidato. Juo tapo Manfredas Weberis, vokietis iš Bavarijos. Frakcijoje yra dešimt vicepirmininkų vietų. Dauguma, kurie buvo anksčiau išrinkti, pageidavo likti. Bet Sandra Kalnietė iš Latvijos, ne pirmą kadenciją vicepirmininkė, nusprendė pasitraukti. Taigi atsivėrė kelias kandidatuoti, nes ji atstovavo Baltijos ir Šiaurės šalims mūsų politinėje grupėje. Kubiliui kilo mintis pasiūlyti mane, nors jis būtų žymiai geresnis kandidatas ir vicepirmininkas, nes tikrai turi daugiau užsidegimo daryti reikšmingus darbus EP. Bet S. Kalnietė atstovavo ne tik Šiaurės šalims ir mūsų regionui. Grupėje yra sutartas lyčių lygybės balanso klausimas: turi būti ne mažiau 30 proc. vienos kurios nors lyties atstovų. Taip ir iškrito man korta. Supratau savo atsakomybę. Jei neišnaudosime šitos galimybės, jos gali daugiau ir nebūti. Buvo konkurencija iš visų šešių – trijų Baltijos ir trijų Šiaurės šalių – atstovų. Danijos atstovė norėjo pati kandidatuoti. Ji dalyvavo ir sudarė konkurenciją, bet gavo labai mažai balsų. Mūsų buvo išrinkta dešimt. Pagal balsų skaičių buvau tarp penkių, gavusių daugiausiai balsų“, – rinkimų peripetijas pasakojo R. Juknevičienė.

A. Kubilius patikslino, kad R. Juknevičienė nuo lyderių, kurie gavo 160 balsų, atsiliko tik trimis balsais bei pabrėžė, kad kolegės kalba buvo stipriausia.

„Ruošiausi kalbėti neilgai, kad pasakyčiau svarbiausias žinutes. Pradėjau nuo to, kad italui, prancūzui ar vokiečiui ištarti mano pavardę yra kažkokia tragedija. Pasakiau kolegoms, kad yra vienas komplikuotas dalykas: bus sudėtinga balsuoti už mane dėl pavardės, bet jūs turite kitą labai gerą alternatyvą – mano labai lengvas vardas. Dabar mane visi Rasa ir vadina. Aš nuo pat išrinkimo į Aukščiausią Tarybą niekada neužėmiau jokių pareigų ir niekada nebuvau kur nors renkama, kad esu moteris. Ačiū Andriui, nes pakvietė į ministres. Vytautas Landsbergis pasikvietė į pavaduotojas. Lietuvoje nejaučiau, kad vyrai nenorėtų, jog moteris dirbtų politikoje. Kaip ir šį kartą. Ačiū Andriui už didžiulę paramą. Aš kolegoms sakiau, kad norėčiau, jog už mane balsuotų ne vien todėl, kad aš moteris, bet ir dėl kitų dalykų. Prisistačiau, kad saugumas, gynyba – visada buvo mano prioritetiniai klausimai. Kas mane motyvuoja būti politikoje: aš tikiu, kad Europa, kaip kontinentas, gali susivienyti, gali būti kitoks, nei dabar, gali nebūti toks susiskaldęs. Siena, kurią mes priversti statyti su Baltarusija, manau, yra laikina, kol diktatoriai yra kitoje pusėje. Ji grius, kaip griuvo Berlyno siena. Ir man įdomu tuose įvykiuose dalyvauti. Manau, kad tai yra mūsų politinės grupės, Europos liaudies partijos, išskirtinis uždavinys. Žiūrėti plačiau į tuos geopolitinius horizontus, kad mes galėtume būti politinė jėga su idėjomis“, – savo kalbos akcentus priminė parlamentarė.

Pasak A. Kubiliaus, tai dar vienas iššūkis, nes pavaduotojai turi skirtingas atsakomybes. Jos priklauso nuo grupės pirmininko apsisprendimo. S. Kalnietė ilgą laiką vadovavo ELP frakcijos Užsienio ir saugumo politikos darbo grupei.

„Tai grupė, kurioje svarstomi patys svarbiausi užsienio politikos klausimai. Tikėtina, kad Rasa turės šitą atsakomybę. Ji gavo tokią paramą ir dėl savo turtingos nacionalinės patirties: beveik trisdešimt metų Parlamente, krašto apsaugos ministrė, NATO Parlamentinės asamblėjos pirmininkė. Net pasižiūrėjus į visus dešimt pavaduotojų, į grupės pirmininką, nedaug kas turi tokią biografiją. Tai įdirbis, leidžiantis pretenduoti į tikrai atsakingas pareigas. Atsiveria galimybės Lietuvai bandyti daryti įtaką ES užsienio politikai tomis nuostatomis, kurios mums yra svarbios. Dėl to, ką daro ir mūsų Vyriausybė, Lietuva yra Europos užsienio politikos epicentre. ES dabar svarstomi Baltarusijos, Rusijos, Rytų partnerystės su Ukraina, Moldova klausimai, Kinijos ir Taivano santykių peripetijos ir per tai formuojasi santykiai su JAV. Kiekvienu klausimu mes turime, ką pasakyti ir ką nuveikti. Ir tai davė supratimo visai ELP grupei, kad Lietuvos atstovui būti šitose pareigose tikrai yra verta. Būtent čia dabar koncentruojasi daugelis geopolitinių iššūkių“, – sakė A. Kubilius.

„Mūsų grupėje, kaip ir visame EP, kai kurie galvoja, kad mes pernelyg griežti dėl Rusijos. Tai netiesa. Atvirkščiai. Mes nesame griežti dėl rusų ar Rusijos. Mes esame griežti diktatūroms. Kur jos būtų: Baltarusijoje, Rusijoje, Kinijoje. Ir tai yra mano principinė pozicija nuo pat Nepriklausomybės pradžios. Kaip devyniasdešimtaisiais prieš diktatūrą kovojome ir išsivadavome, taip dabar mums visada rūpi, kad Europos kontinente diktatūrų apskritai nebūtų. Pasaulyje taip pat, kad jų būtų kiek galima mažiau. Jei kas ir yra rusofobas, tai Putinas, o ne mes. Jis labiausiai bijo savo žmonių“, – sakė R. Juknevičienė.

Parlamentarai nusistebėjo Lietuvos politikų diskusijomis užsienio politikos klausimais. Kai kurių politikų požiūris, kad mums nereikia padėti Baltarusijos žmonėms atsikratyti diktatūros, nes mes labai kenčiame, trumparegiškas. Tai ne tik kalba apie vertybes, kad mes už demokratiją, už laisvus rinkimus, bet tai – investicija į ateitį.

„Mano įsitikinimu, Baltarusijoje demokratija nugalės, kaip ir kitose rytinėse Europos kontinento dalyse, įskaitant Rusiją. Tai bus didžiausias mūsų pasiekimas saugumo, ekonominių galimybių požiūriu, – sakė A. Kubilius. – Visoms politinėms partijoms, kurios vaidina nors kokį vaidmenį Lietuvos politiniame gyvenime, būtų svarbu rasti savo vietą europinėse struktūrose. Ar tai būtų Parlamentas, ar partijų aljansai. Dirbti tuose dariniuose, siekti postų, kad būtų galima atstovauti ir daryti įtaką europinei politikai ta linkme, kurios mums reikia, kaip reikia ir visam Europos kontinentui. Tai, ką pavyko Rasai pasiekti, yra pavyzdys. Tai yra labai svarbu Lietuvai. Rasa, sveikiname, didžiuojamės, linkime sėkmės!“.

×