2021.12.15

konkursas

Konkurso dalyviai, teikdami Konkursui darbus (bei Konkurso dalyvių, kuriems nėra suėję 18 metų tėvai ar globėjai, leisdami jiems teikti darbus Konkursui) tuo pačiu patvirtina, kad susipažino su Konkurso nuostatais bei juos suprato:

NUOTRAUKŲ KONKURSO „Kokioje Europoje gyvensime 2050?“ NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 Konkurso „Kokioje Europoje gyvensime 2050? “ (toliau – Konkurso) nuostatai reglamentuoja Konkurso tikslus ir organizavimą.

1.2 Konkurso organizatoriai – Europos Parlamento nariai Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė ir Liudas Mažylis.

1.3 Konkursas „Kokioje Europoje gyvensime 2050?“ – tai Konkursas, per kurį bus sukurtos nuotraukos, kuriomis dalyviai pateiks savo įsivaizduojamą Europą 2050-aisiais metais.

1.4 Konkurso tikslai: a) skatinti Lietuvos gyventojų sąmoningumą ir pilietiškumą; b) skatinti kūrybiškumą; c) prisidėti prie valstybės kūrimo.

 

II. KONKURSO DALYVIAI

2.1 Konkurse gali dalyvauti visi asmenys.

2.2. Konkurse negali dalyvauti Europos Parlamento narių Andriaus Kubiliaus, Rasos Juknevičienės, Liudo Mažylio ir jų biurų šeimos nariai.

 

III. KONKURSO SĄLYGOS

3.1 Konkursui pateiktos nuotraukos turi atitikti Konkurso temą „Kokioje Europoje gyvensime 2050?“. Nuotraukose turi atsispindėti, kaip jų autoriai įsivaizduoja Europą po trisdešimties metų – 2050-aisiais.

3.4. Nuotraukose užfiksuoti vaizdai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

3.6 Kūriniai, neatitinkantys Konkurso reikalavimų, Konkurse nebus vertinami.

3.7 Oficialūs Konkurso eigos pranešimai talpinami Europos Parlamento nario Andriaus Kubiliaus „Facebook“ paskyroje ir/ar Europos Parlamento narės Rasos Juknevičienės bei Liudo Mažylio „Facebook“ paskyrose.

 

IV. DALYVAVIMAS KONKURSE

4.1. Registracija į Konkursą vykdoma, atsiunčiant Konkursui teikiamą nuotrauką bei nurodant: Konkursui„Kokioje Europoje gyvensime 2050?“, taip pat nurodant nuotraukos autoriaus vardą ir pavardę, el.pašto adresą ir telefono numerį.

4.2. Konkursui nuotraukos turi būti siunčiamos el.paštu info@elpnariai.lt, o jei byla viršija 10 Mb, persiunčiant ją per dalinimosi bylomis platformą (pvz., WeTransfer).

4.3. Konkursui nuotraukos teikiamos JPG (JPEG) formatu, raiška ne mažesnė kaip 300 dpi,

ilgosios kraštinės ilgis – ne mažesnis kaip 2000 pikselių.

4.4. Vienas autorius konkursui gali siųsti ne daugiau kaip 5 nuotraukas.

4.5. Visų nuotraukų failai turi būti pavadinti taip: autoriaus vardas, pavardė, nuotraukos

pavadinimas.

4.6. Nuotraukas pateikti galima iki 2022 m. sausio 15 d. 23 val. 59 min.

4.7. Pateikdami nuotrauką į Konkursą, dalyviai patvirtina, kad yra jų autoriai.

 

V. KONKURSO REZULTATŲ VERTINIMAS IR PASKELBIMAS

5.1 Nugalėtojai bus išrinkti susumavus vertinimo komisijos balsus. Bus paskelbtos trys prizinės vietos.

5.2 Konkursui pateiktus darbus vertins EP narių A.Kubiliaus, R.Juknevičienės ir L. Mažylio sudaryta vertinimo komisija.

5.3 Komisija, vertinanti Konkursui pateiktus kūrinius, atsižvelgs į Konkurso temos atskleidimą, originalumą, kūrybiškumą.

5.5 Trijų daugiausiai Konkurse balų surinkusių nuotraukų autoriai bus apdovanoti pagrindiniu prizu – pažintiniu vizitu į Europos Parlamento darbo vietą Briuselyje ar Strasbūre. Pažintinis vizitas bus vykdomas autobusu 2022 metais (konkrečios datos bus patikslintos vėliau, atsižvelgiant į dėl pandemijos taikomus apribojimus).

5.6 Konkurso dalyviai bus apdovanoti papildomais prizais.

5.7 Konkurso rezultatai bus paskelbti 2022 m. sausio mėn. Svetainėje www.elpnariai.lt, Europos Parlamento nario Andriaus Kubiliaus „Facebook“ paskyroje ir/ar Europos Parlamento narės Rasos Juknevičienės „Facebook“ ir/ar Liudo Mažylio „Facebook“ paskyroje.

5.8. Konkurse dalyvaujančios nuotraukos gali būti paskelbtos interneto svetainėje www.elpnariai.lt. Taip pat atrinktos nuotraukos bus demonstruojamos EP narių biure Vilniuje, adresu Gedimino per. 56-20.

 

VI. AUTORIŲ TEISĖS

6.1 Pateikdami Konkursui nuotrauką, asmenys prisiima atsakomybę už kūrinio originalumą ir autorytę.

6.2 Konkurso dalyviai suteikia išimtines teises Konkurso organizatoriui neatlygintinai naudoti jų kūrinius Konkurso populiarinimo ir viešinimo tikslais, įskaitant Konkursui pateiktų nuotraukų publikavimą internetinėje erdvėje bei spausdintame leidinyje „Mūsų balsas Europoje“.

 

VII. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

7.1 Asmens pateikti asmens duomenys yra tvarkomi šio Konkurso vykdymo tikslais.

7.2 Asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijus – asmens duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti Konkursą.

7.3 Asmens pateikti asmens duomenys suprantami kaip duomenys apie vardą, pavardę, gimimo datą, el.pašto adresą, telefono numerį, mokymo įstaigą, taip pat vaizdo duomenys ir atvaizdas, kurį asmuo pateikia dalyvaudamas Konkurse.

7.4 Asmens pateikti asmens duomenys saugomi Konkurso metu.

7.5. Asmuo, dalyvaudamas Konkurse, ar asmens tėvai/globėjai, pasirašydami sutikimą naudoti dalyvio duomenis, patvirtina, jog yra informuoti ir sutinka, kad:

7.5.1 Konkurso organizatoriai tvarkytų ir valdytų asmens duomenis tinkamam Konkurso organizavimui;

7.5.2 Asmens duomenys būtų tvarkomi ir valdomi remiantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;

7.5.3 Turi teisę būti informuotas apie asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su duomenimis, teisės aktų nustatyta tvarka ir atvejais reikalauti ištaisyti arba ištrinti juos arba apriboti duomenų tvarkymą.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1 Organizatoriai pasilieka teisę Konkurso metu keisti ir papildyti nuostatus, apie tai informuodami viešai.

8.2 Konkurso dalyviai sutinka su visomis šių nuostatų sąlygomis ir galimais papildymais ar pakeitimais.

8.3 Konkurso organizatoriai neprisiima atsakomybės dėl atsiųstose nuotraukose matomų nepilnamečių atvaizdų.

×