2022.12.15

Liudas Mažylis. „Rail Baltica“ reikšmė naujomis geopolitinėmis aplinkybėmis

Pastarieji metai, kupini geopolitinių iššūkių, verčia vėl permąstyti mūsų (ne)priklausomybės „fizines“ dimensijas. Pavyzdžiui, apie energetinės nepriklausomybės iššūkius kalbama ir rašoma daug.  O dar viena svarbi sistema, iš kurios nuo sovietmečio niekaip negalime pilnai ištrūkti, yra geležinkeliai. Rusijai vykdant brutalų karą Ukrainoje, „praregime“: esame kritinio apsisprendimo taške. Pokyčiai akivaizdūs jau dabar. Geležinkeliai, kurie dar neseniai vertinti labiau kaip neatsiejamas „žaliosios pertvarkos“ atributas, ima vaidinti dar ir papildomą, karinės reikšmės funkciją. Tas pats suvokimo pasikeitimas neišvengiamai galioja ir visam „Rail Baltica“ projektui. Dar prieš keletą metų dominavusius klausimus, ar  projektas ekonomiškai tvarus, keičia kiti, nenuneigiamai pabrėžiantys projekto vaidmenį užtikrinant saugumą Baltijos valstybėse.

Užbaigus „Rail Baltica“ pagaliau bus įgyvendinta trūkstama svarbi transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) Šiaurės jūros–Baltijos jūros koridoriaus dalis. Europos Parlamento ir Europos Tarybos sprendimu, „Rail Baltica“ projektas dar 2004 m. buvo patvirtintas kaip vienas iš prioritetinių transporto projektų. Projektas įstrigo dešimtmečiams, o transeuropinio transporto tinklo idėja buvo tobulinama, tad dabartinė politika remiasi 2013 m. reglamentu. Deja, žiauraus karo, grįžusio į Europos žemyną, realybė verčia vėl skubiai pergalvoti esamas struktūras. Dabartinis TEN-T tinklas nebėra pakankamas, nes jis turėtų tęstis iki Ukrainos. Kol Rusija savo nežmonišku elgesiu griauna kritinę Ukrainos infrastruktūrą, Europa tiesiogine to žodžio prasme turi tiesti savitarpio pagalbos kelius. Mintį apie TEN-T tinklo praplėtimą šių metų liepą išreiškė ir Europos Komisija. Pagal pakeistą pasiūlymą dėl transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių, numatyta siūlyti išplėsti keturis Europos transporto koridorius į Ukrainą bei Moldovą.

Į pasiūlymą patenka ir Šiaurės jūros – Baltijos jūros koridorius, kuriam priklauso „Rail Baltica“ projektas. Toks planas nuteikia optimistiškai, tačiau dar pozityviau nuteiktų pasiūlymas dėl patogių jungčių, per kurias būtų atveriamas kelias tarp Vilniaus ir Kijevo. O tai ima atrodyti įmanoma. Tam reikia paspartinti „Rail Baltica“ ruožo tarp Lietuvos ir Lenkijos modernizavimą bei sukurti papildomų taškų kertant Lenkijos ir Ukrainos sieną. Reikia neužmiršti, kad Europoje tebeegzistuoja skirtingų nominalaus geležinkelių vėžių pločio standartai. Jie turėtų būti suvienodinti, remiantis Europos standartinio nominalaus 1 435 mm pločio vėže (Lietuvoje naudojama 1 520 mm pločio vėžė). Taip ne tik greičiau atsisakytume prieš daugelį dešimtmečių Rusijos primestų standartų, bet ir užtikrintume efektyvesnį Europos geležinkelių sąveikavimą.

Nors TEN-T yra nukreiptas į tarpvalstybinį susisiekimą, Lietuva negali vien tik pasyviai laukti „Rail Baltica“ projekto įgyvendinimo. Lygiagrečiai turėtų būti atnaujinama atšaka tarp Kauno ir Klaipėdos, įrengiant taip reikalingą europinių standartų vėžę ir čia. To nepadarius, Klaipėda neturėtų europinio standarto bėgių, o Ryga ir Talinas turėtų. Tad reikia tikėtis, kad projektui bus suteikiamas atitinkamas prioritetas ne tik laukiant ES veiksmų, bet ir aktyviai dirbant Lietuvos pusėje. Kitu atveju, belaukdami, kol Europoje parūps Lietuvos vidaus susisiekimo klausimai, prarasime konkurencingumą Talino ar Rygos jūrų uostų atžvilgiu.

Jau minėta karinė „Rail Baltica“ potekstė yra neatsiejama nuo tolesnės ES karinio mobilumo jungčių plėtros. Tad finansavimas „Rail Baltica“ projektui turėtų ateiti ir iš čia. Tačiau, nors iš dalies taip ir yra, trūkstamų finansų iššūkiai vis tiek išlieka. COVID-19 pandemija, Rusijos vykdomas karas Ukrainoje, energetikos krizė Europoje, žaliavų trūkumas ir kiti veiksniai nulėmė, kad šiuo metu Europoje susiduriame su nemažo masto infliacija, kuri grasina sėkmingai „Rail Baltica“ plėtrai. Jau iki mano išvardintų veiksnių atsiradimo projektas dažnai buvo kandžiai vadinamas brangiausiu projektu Baltijos valstybėse. Nenuneigiamai, dėl savo masto, apimties ir trukmės, projektas reikalauja neregėtų išteklių ir susitelkimo. Vis dėlto, dabar ne laikas laukti ir juo abejoti. Reikalingas stabilaus finansavimo užtikrinimas. Todėl džiugina gruodžio pabaigoje paskelbtas pranešimas, kad Europos Komisija nusprendė finansuoti iki 85 proc. pabrangusio „Rail Baltica“ projekto kaštų.

Taigi, pozityvių žinių esama. Jau dabar pasigirsta naujienos, kokias naujas rinkas gali atverti „Rail Baltica“ projektas. Pavyzdžiui, šių metų rudenį pasirašytas bendradarbiavimo memorandumas tarp Lietuvos ir Italijos padės užtikrinti, kad kroviniai iš Lietuvos geležinkeliu pasieks Italijos Triesto uostą. Iš jo – dar platesni prekybos keliai, pavyzdžiui, į Turkiją. Taip Lietuva natūraliai įsijungs į didžiulį europinį tinklą: nuo Ukrainos iki Šiaurės jūros ir dar plačiau. Buvimas rusiškojoje sistemoje tiesiog baigtųsi.

Pritaikius elektrifikuotas trasas, nebūtų apeitas ir ekologinis aspektas. Ne veltui 2021-ieji buvo paskelbti Europos geležinkelių metais. Geležinkelių transportas, būdamas viena iš tvariausių ir saugiausių transporto priemonių, ženkliai prisidės prie siekio, kad iki 2050 m. Europa taptų neutralaus poveikio klimatui žemynu. O būtent „Rail Baltica“ – visiškai elektrifikuotas projektas. Tad būsimos naudos – neabejotinos. Ypač kai galima nuspėti, jog ateitis priklausys nebe vien tik sausumos transportui: planuojami tokie konteineriai, kuriuos bus galima pakrauti nuo automobilių ant vagonų. Taigi mūsų akyse keičiasi infrastruktūros projektų strateginė reikšmė. Esame geležinkelių sistemos „geopolitinio perbraižymo“ liudininkai ir dalyviai. Lieka vienintelis atviras klausimas – ar šis amžiaus projektas bus įgyvendintas laiku? Labai viliuosi, kad taip.

2022.04.29

Liudas Mažylis. Strateginė „Rail Baltica“ reikšmė Europoje

Rusijos pradėtas karas Ukrainoje privertė Europą bene rimčiausiai nuo Antrojo pasaulinio karo laikų susimąstyti apie savo saugumą. Neatskiriama saugumo dedamoji – transporto infrastruktūra, tačiau karybos ekspertai konstatuoja, kad ji Europoje, o ypač jos rytuose, iš tiesų dar nėra geriausios būklės. Todėl dabar, vykstant karui pačioje artimiausioje kaimynystėje, ES turėtų didinti finansavimą infrastruktūros gerinimo projektams. Gi pagal Europos infrastruktūros priemonę („Connecting Europe Facility“ – CEF) finansavimas buvo netgi sumažintas iki 1,7 mlrd. eurų. Svarbiausias mūsų regione – „Rail Baltica“ projektas. Nuolat buvo kalbama apie ūkinę jo reikšmę, tačiau primiršome, jog tai – dvigubos paskirties, ūkinės (ekonominės) ir saugumo (karinės) paskirties objektas. Pilnai jį užbaigus, pagerėtų mūsų ir kitų NATO valstybių karinis mobilumas reaguojant į krizines situacijas bei atsirastų lankstumo mezgant prekybinius ryšius, taip apeinant autoritarines valstybes (Rusiją ir Baltarusiją) dėl joms taikomų ES sankcijų. Todėl būtina teikti prioritetą didesniam finansavimui ir projekto spartesniam įgyvendinimui.

„Rail Baltica“ nuo 2026 metų turėtų sujungti Taliną, Pernu, Rygą, Panevėžį, Kauną, Vilnių ir Varšuvą, Lietuvoje šis ruožas tęsis 392 kilometrus. Esminis projekto tikslas – sujungti rytų ir vakarų Europą transeuropiniu transporto tinklu (TEN-T). Transeuropinis transporto tinklas yra Europos Sąjungos vykdomos politikos dalis, skirta sukurti bendrą transporto ekosistemą, tai yra plėtoti visos Europos geležinkelių linijų, kelių, vidaus vandens kelių, jūrų laivybos kelių, uostų, oro uostų ir geležinkelio terminalų tinklą. Pagal TEN-T politikos gaires iki 2030 m. Europos svarbiausios jungtys ir svarbiausi mazgai privalo būti užbaigti. Tad esminis „Rail Baltica“ iššūkis – užbaigti projektą laiku, pasiekti pilną funkcionalumą visoje „Rail Baltica“ geležinkelio linijoje (tai yra pilnai eksploatuoti 870 km) kuo ankstesniu įmanomu terminu.

Kalbant apie strateginę geležinkelių projekto svarbą, dar 2017 metais komunikatu „Karinio mobilumo gerinimas Europos Sąjungoje“ buvo sutarta užsitikrinti pajėgumą efektyviai ir laiku reaguoti į vidaus ir išorės krizes, stiprinant parengtį ir atsparumą. Be to, vykdomos iniciatyvos, kuriomis siekiama didinti civilinių ir karinių sričių sinergiją. Gera geležinkelių infrastruktūra pirmiausia turėtų veikti kaip atgrasymo priemonė, suteikianti spartesnį karinį mobilumą. O ir karo atveju ne tik keliais, bet ir geležinkeliais vykdoma logistika ir padalinių judėjimas sustiprintų gynybines grandis. Ilgą laiką vadinamasis „Suvalkų koridorius“ yra suprantamas kaip viena iš esminių strateginių lokacijų, kurią privalu yra stiprinti dėl iš Kaliningrado srities ir Baltarusijos kylančios grėsmės. „Rail Baltica“ esmingai papildytų „Via Baltica“ magistralės funkcijas. Lietuva karinio mobilumo projektams finansuoti gaus per 73 mln. eurų. Šios investicijos skirtos vieno iš magistralės „Via Baltica“ ruožo nuo Marijampolės iki Lenkijos sienos etapų ir geležinkelio krovos aikštelės Palemone statybai. Per tai „Rail Baltica“ ir jos infrastruktūros plėtra tampa ne tik civilinės, tačiau ir karinės reikšmės prioritetu.

Man, kaip Aplinkos komiteto nariui, tinka, kad geležinkelio statyba sutampa ir su Žaliojo kurso tikslais: kuo labiau sumažės automobilių plentuose, tuo būsime arčiau Europos žalinimo tikslų, o geležinkelių transportas visada prie to prisideda – beje, ir krizių atvejais.

Daugelis šių dalykų nėra nauji, tiesiog nubraukiame dulkes nuo senų dokumentų ir vėl juos perskaitome. O štai šiais metais patvirtintas naujasis Europos Sąjungos strateginis kompasas pateikė dar ambicingesnį veiksmų planą, kaip stiprinti ES saugumo ir gynybos politiką iki 2030 m. Strategijoje vienas iš pagrindinių prioritetų yra karinis mobilumas. Todėl jau dabar bus siekiama pagerinti karinio personalo, įrangos ir išteklių mobilumą ES viduje ir už jos ribų, pašalinant esamas infrastruktūros ir procedūrines kliūtis. Catherine Trautmann, Transeuropinio transporto koridoriaus Šiaurės jūra – Baltijos jūra koordinatorė, dar 2018 metais yra pareiškusi, kad „Rail Baltica“ galėtų gauti finansavimą iš ES gynybos biudžeto. Todėl dėl finansavimo, 2021–2027 m. ES daugiametės finansinės perspektyvos biudžete yra numatyta 1,69 mlrd. eurų karinio mobilumo gerinimui naudojant Europos infrastruktūros priemonę. Žinoma, apie 50 proc. projektinės veiklos turės finansuoti pačios narės, o ir pati suma kritikuojama kaip nepakankama. Tačiau konstatuojamas radikalus europinių institucijų logikos posūkis: jeigu iki šiol apie investicijas į gynybą buvo svarstoma vangiai, tai, Rusijai pradėjus invaziją Ukrainoje, požiūris jau visiškai priešingas.

Taigi, Lietuvą integravus į ES geležinkelių sistemą, ne tik bus greitai ir patogiai vežami keleiviai bei civiliniai kroviniai, bet ir bus užtikrintas NATO karinių dalinių ir karinės technikos gabenimai. Tam tikruose magistralės taškuose jau planuojamos karinės technikos logistikos aikštelės.

Šią savaitę Europos Parlamente rinkosi „Rail Baltica“ draugų grupė, kurios narys ir aš esu. Po šio susitikimo „Rail Baltica“ bendrosios Baltijos šalių įmonės „RB Rail AS“ vadovas ir valdybos pirmininkas Agnis Driksna pabrėžė, kad projekto įgyvendinimas pasiekė didelę pažangą ir artėja prie didelio masto statybų pradžios. Latvijoje pradėti pirmieji statybos darbai, įskaitant Rygos centrinį mazgą, Rygos tarptautinio oro uosto ruožą; iš viso Latvijoje turės būti nutiesta daugiau kaip 200 kilometrų trasos. Estijoje pradėtas Ulemiste jungtinio terminalo statybos darbų pirkimas. Labiausiai projekto įgyvendinimas yra pažengęs Lietuvoje. Palemone veikia intermodalinis terminalas, kuriame bus įrengtos dvejopos paskirties krovos rampos, atlikta europinės vėžės statyba iki Lenkijos, kuri dar bus rekonstruojama, kad traukiniai galėtų pasiekti projektinį greitį – iki 250 km/val. keleiviniams ir 120 km/val. krovininiams traukiniams. Baigtas teritorinis planavimas ir žemės išpirkimas nuo Kauno iki Latvijos sienos, vykdomas teritorinis planavimas Kauno – Vilniaus ruože. Prie Jonavos suprojektuotas tiltas per Nerį – vienas ilgiausių, 1,5 km ilgio, geležinkelio tiltų Baltijos valstybėse. Lenkija, pasak Lenkijos geležinkelių valdybos pirmininko Ireneuszo Merchel, jau yra nutiesusi trečdalį „Rail Baltica“ linijos. Svarbus objektas toje valstybėje – ilgų traukinių terminalas Elko mieste, taip pat ruožo Czyzew – Balstogė modernizavimas. O jungtis su Lenkija „Rail Baltica“ projektui ypač svarbi.

„Rail Baltica“ projekto svarba savotiškai testuojama būtent šiomis dienomis. „LTG Cargo“ paskelbė apie bandomąjį važiavimą iš Kauno intermodalinio terminalo į Ukrainą kertant Lenkiją (o ne Baltarusiją). Tai reiškia, kad Lietuva, ateityje pasinaudodama nauja jungtimi su Lenkija, galės tapti centrine veikėja tarp Baltijos šalių ir net Suomijos. Dabar yra svarstoma dėl Ukrainos grūdų eksporto šiuo maršrutu. O balandžio 4 d. atidarytas naujas reguliarių tarptautinių gabenimų maršrutas iš Kauno intermodalinio terminalo į Duisburgą (Vokietija) irgi plečia bendradarbiavimo galimybes. Nauji pajėgumai leidžia ieškoti būdų, kaip padidinti krovinių srautus iš Vakarų ir Centrinės Europos šalių.

Pagaliau, „Rail Baltica“ simbolizuoja Baltijos šalių sugrįžimą į Europą – istoriškai, europinė vėžė šiose valstybėse buvo naudojama iki Antrojo pasaulinio karo.

×